Historisch Festival Almelo begonnen met een workshop voor leerkrachten van Almelose basisscholen

Educatie belangrijk onderdeel Historisch Festival Almelo

Op woensdag 18 maart is het educatie-project van het Historisch Festival Almelo begonnen met een workshop voor leerkrachten van Almelose basisscholen. Voorafgaand aan deze workshop hebben vertegenwoordigers van de Almelose scholenorganisaties, PCO Noord Nederland, OPOA en Quo Vadis, een intentieovereenkomst ondertekend waarin zij verklaren dat zij hun medewerking verlenen aan het educatieve onderdeel van het Historisch Festival Almelo.

De organisatie van het Historisch Festival is er in geslaagd een geweldig programma te organiseren voor alle basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in Almelo. Voor het basisonderwijs wordt een compleet lespakket beschikbaar gesteld over de Napoleontische tijd. Bovendien bezoeken re-enactors op vrijdag 17 april a.s. alle basisscholen waar zij in vol ornaat een geschiedenisles verzorgen. Ook krijgen de leerlingen een kinderboekje over de veldtocht van een Almelose weverszoon en een kwartetspel met foto’s van re-enactors die aanwezig zijn tijdens het festival.

Tijdens het Historisch Festival Almelo wordt een compleet Kinderplein ingericht met diverse leuke activiteiten. Naast knutselen kunnen kinderen meedoen aan een speurtocht, een rondleiding krijgen door de kampementen samen met een re-enactor of luisteren naar een verteltheater.

Tenslotte wordt er een kunstwedstrijd georganiseerd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Zij kunnen een kunstwerk maken over de Napoleontische tijd. Deze kunststukken worden tijdens het festival tentoongesteld en op zaterdagmiddag ontvangt de winnende groep een prijs uit handen van Napoleon.

Het hoogtepunt voor alle leerlingen is natuurlijk de Slag om Ruigenrode op zaterdag om 15.00 uur en op zondag om 14.00 uur. Dit wordt een waar spektakel waarbij een veldslag in Napoleontische tijd wordt nagespeeld. Compleet met soldaten, burgers, paarden en natuurlijk Napoleon en de Prins van Oranje.

historys festival (1)historys festival (2)historys festival (3)historys festival (4)historys festival (5)historys festival (8)historys festival (6)historys festival (9)historys festival (7)historys festival (10)