kerntaken en bezuinigingen

Op dinsdag 2 juli 2015 moet een besluit worden genomen over de kerntaken en bezuinigingen van de gemeente Almelo. De raadsleden van de PvdA gingen hierover op 26 maart met inwoners in gesprek.

In leescafé de Meridiaan ging de fractie in gesprek met betrokken inwoners van Almelo over de voorgenomen kerntakendiscussie. Hierbij waren onder andere vertegenwoordigers van Almelo Sociaal aanwezig. De PvdA fractie had de avond georganiseerd om te kunnen luisteren naar de inwoners voordat de raadsleden een standpunt innemen.

PVDA (1)PVDA (2)PVDA (3)PVDA (4)PVDA (5)PVDA (6)PVDA (7)PVDA (8)PVDA (9)PVDA (10)PVDA (11)