De overdracht van de markt aan SWA

Formele overdracht tijdens donderdagsmarkt

Markt op eigen benen

Stichting Weekmarkten Almelo (SWA) is vanaf 1 april 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de weekmarkten in Almelo. Voorheen was dit een taak van de gemeente. Om deze overdracht te bekrachtigen en van een feestelijk tintje te voorzien, ondertekenen het bestuur van de stichting weekmarkten en wethouder Jan van Marle de officiële stukken donderdag 2 april a.s. om 12:00 uur op de centrummarkt (ter hoogte van de Galerij). SWA biedt tijdens deze overdracht aan de marktbezoekers een traktatie aan.

De overdracht van de markt aan SWA is tot stand gekomen na intensieve gesprekken op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau met het bestuur van de SWA. De stichting is bekend met de Almelose markten en verzorgt al vele jaren de facilitaire zaken rondom de markt. De huidige overdracht zorgt ervoor dat marktkooplieden meer vrijheid de markten naar eigen inzicht te runnen. Er is meer ruimte voor ondernemerschap en flexibiliteit, en de SWA is met haar kennis van de branche beter in staat vraag en aanbod op de markt af te stemmen en efficiënt en slagvaardig in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Uiteindelijk komt dit de kwaliteit van de markt ten goede.

markt over dracht (1)markt over dracht (2)markt over dracht (3)markt over dracht (4)markt over dracht (5)markt over dracht (6)markt over dracht (7)Even op de foto

markt over dracht (8)markt over dracht (9)markt over dracht (10)markt over dracht (11)markt over dracht (12)

Een bloemetje voor de paasen

markt over dracht (13)markt over dracht (14)