Uitreiking Verkeersveiligheidslabel aan De Weier

Uitreiking Verkeersveiligheidslabel

Op donderdag 2 april 2015 reikt wethouder I. ten Seldam het Twents Verkeersveiligheidslabel uit.

Met het uitreiken van dit label wordt De Weier beloond voor de structurele inzet op het

gebied van verkeerseducatie en –veiligheid in en rond de school. De uitreiking vindt plaats tijdens de ‘verkeersweek’ die 27 maart t/m 3 april plaatsvindt.

“We vinden het van groot belang dat kinderen leren veilig aan het verkeer deel te nemen” aldus Sonja Ludwig namens de Verkeerscommissie van De Weier. “Gedurende het schooljaar worden er voor alle groepen activiteiten georganiseerd om het

bewustzijn voor veilig gedrag in het verkeer op peil te houden.  Zo is het mobiele verkeersplein langs geweest, hebben de groepen 7 en 8 geoefend met veilig gedrag rondom het spoor, is ‘n lesprogramma over de zgn. dode hoek gevolgd en is er uitleg gegeven door politie en brandweer. En natuurlijk ontbreken ook de ANWB Streetwise-activiteiten, de jaarlijkse fietscontrole en het fietsexamen voor de groepen 8niet”.

Ook de ouders worden betrokken bij de verkeersveiligheid in en om De Weier, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland heeft er onlangs een interactieve thema-avond plaatsgevonden.

Het Verkeersveiligheidslabel met daarop Seef de Zebra krijgt een prominente plek binnen de school.

Samen met andere Twentse gemeenten en de Regio Twente wil de gemeente Almelo scholen die zich flink inzetten voor de verkeersveiligheid, belonen met het nieuwe Twents Verkeersveiligheidslabel (TVL)

Scholen die bepaalde inspanningen leveren op het gebied van verkeersveiligheid komen na een selectie in aanmerking voor dit  label. Hierdoor krijgen scholen een onderscheidend kwaliteitskeurmerk en kunnen zij zich duidelijk profileren als een ‘verkeersveilige school’.

Ook andere scholen binnen onze gemeente krijgen die kans!

Waarom  Basisschool ‘De Weier’?

Basisschool De Heemde heeft in 2013 het TVL al behaald. De Weier is de tweede in onze gemeente

Deze school is goed met verkeerseducatie bezig; een kleine opsomming.

–          Actieve verkeersouders die zorgen voor uitvoering van verkeersprojecten.

–          Goede verkeerslessen van gr. 1 t/m gr. 8, structureel in het jaarlijkse activiteitenplan

–          Theoretisch en praktisch verkeersexamen.

–          Aandacht voor de veiligheid als het gaat om de school-thuisroute van de kinderen.

–          Een veilige schoolomgeving

veiligheids label (3)

Kinderen leren De dooiehoek van een vrachtauto

veiligheids label (4)veiligheids label (5)veiligheids label (6)veiligheids label (7)veiligheids label (8)veiligheids label (9)veiligheids label (10)veiligheids label (11)veiligheids label (12)veiligheids label (13)veiligheids label (14)veiligheids label (15)veiligheids label (1)veiligheids label (2)veiligheids label (16)veiligheids label (17)veiligheids label (18)

Wethouder Claudio  Bruggink  een nieuwe baan of bijbaantje  ?????? je weet het maar nooit

veiligheids label (19)

Zelfs wethouder  Irene ten Seldam  ook een bijbaantje

veiligheids label (20)