Vrijwilligers Wevershuisje bewonderen grisaille Hofkeshuis

Vrijwilligers van het Wevershuisje kregen bij hoge uitzondering
toestemming om de grisaille in het Hofkeshuis te bewonderen.

Foto’s van de geleraaf gekregen kon zelf niet naar boven komen

hofkesGLR_8617-800

De historische wandschildering op drie wanden is in grijstinten geschilderd 

hofkes9912-800hofkes9923-800hofkesGLR_8602-800hofkesGLR_8603-800hofkesGLR_8604-800hofkesGLR_8606-800hofkesGLR_8607-800hofkesGLR_8608-800hofkesGLR_8610-800hofkesGLR_8612-800hofkesGLR_8614-800hofkesGLR_8615-800hofkesGLR_8616-800hofkesGLR_8618-800

Het huis werd omstreeks 1775 gebouwd voor de doopsgezinde fabrikeur Egbert Hofkes. Het geslacht Hofkes was volgens de familieoverlevering destijds uit Winterswijk afkomstig. Hij verstrekte opdrachten aan thuiswerkende handwevers en loonwerkers. Aan de achterzijde van het huis stonden nog tot in de jaren twintig van de vorige eeuw zes aaneengeschakelde weefhuisjes met daarin tal van oude kleine handweefgetouwen en ander weefmateriaal. Hier werkten een aantal wevers die bij Hofkes in loondienst waren. Daarachter waren destijds de bleekweiden gelegen. De welgesteldheid van Egbert Hofkes blijkt ook uit het feit dat hij in 1778 de kunstschilder Andries Warmoes opdracht gaf een schildering op linnen te maken voor de zaal op de bovenverdieping van zijn huis met een totale lengte van bijna 20 meter, voorstellende de intocht van een Romeinse triomfator. De schildering is uitgevoerd in grisaille, een schildertechniek waarbij door het gebruik van witte, grijze en zwarte verf, marmerreliëfs werden geïmiteerd. Men noemt ze ook wel `witjes’, naar de bekende grisailleschilder Jacob de Wit (1695-1754). Vanaf de zeventiende eeuw werd dit type schilderij zeer populair in Nederland. De schildering in Almelo maakt echter duidelijk dat ook Andries Warmoes een meester was in deze techniek. De schilderingen zijn van een uitzonderlijke kwaliteit omdat het hier vier grote wandvlakken betreft die de maten van een dessus-de-porte te boven gaan. Van hem zijn ook werken bekend in de pastorie van de r.k. kerk in Zaandijk en in de H. Jacobuskerk in Alkmaar. In Den Burg op Texel bevinden zich in het voormalige Schoutenhuys nog beschilderde panelen die deel uitmaken van een gemarmerde en versierde houten wand.

 

Het Almelose kunstwerk is in ons land de enige overgebleven geschilderde wandbespanning in zijn soort, omdat op vele plaatsen elders bespanningen zoals deze verloren zijn gegaan of naar andere plaatsen zijn overgebracht. De geschilderde wandbespanningen raakten op een gegeven moment uit de mode en werden in veel gevallen met behangselpapier beplakt, waardoor hun toestand snel achteruit ging. Van restaureren was nooit sprake. Ook zijn in de loop der tijd vele wandbespanningen verkocht naar het buitenland. Hoewel er vaak grote commotie, ontstond zodra een werk van een bekend zeventiende eeuwse meester naar het buitenland verdween, zag men het volledig onverschillig aan dat het ene prachtige interieur na het andere ontluisterd werd. In een aantal gevallen werd nog wel getracht de schilderingen in een museum onder te brengen, maar ook dit bleek geen bevredigende oplossing omdat de schilderingen meestal ter plaatse waren gemaakt, waarbij rekening was gehouden met de bestaande lichtinval en verhoudingen. Hierdoor kwam het werk in zijn nieuwe omgeving minder tot zijn recht en was men niet meer in staat de volle waarde er van te beseffen. Men kon niet langer waarnemen welke moeilijkheden er door de schilder op de oorspronkelijke plaats waren overwonnen. Op slechts een klein aantal plaatsen zijn er daarom tegenwoordig nog bespanningen bewaard gebleven, maar slechts zelden authentiek en zeker niet van een grootte zoals deze in het Hofkeshuis in Almelo voorkomt. Het feit dat in Almelo deze schildering nog steeds op zijn oorspronkelijke plaats aanwezig is en de zeldzaamheid ervan, maken dat dit unieke kunstwerk een bijzonder grote cultuurhistorische waarde bezit die veel verder gaat dan het plaatselijk belang.

Voor meer informatie kijk hier onder

http://www.stadsherstelalmelo.nl/hofkeshuis.php