Miel Westenberg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Jon Hermans–Vloedbeld van Almelo reikt dinsdag 19 mei een Koninklijke Onderscheiding aan de heer Miel Westenberg.

Miel Westenberg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau De uitreiking was bij de heer Westenberg thuis

Beste Miel,

Ik hoop dat jij samen met je vrienden een hele fijne fietsvakantie hebben gehad daar in Frankrijk. Lekker helemaal weg, zonder verplichtingen, soms zelfs telefonisch niet bereikbaar. Ik kan me voorstellen dat je daar wel aan toe was gezien het vele vrijwilligerswerk dat je achter de rug hebt. Maar onder deze verplichting kom je niet uit.  Je ziet al aan de ambtsketen die ik draag dat ik hier sta om een zeer gewichtige taak te vervullen.

Miel Westenberg? Wie kent hem niet? Al fietsend door de stad om op ideeën te komen, om bij bouwwerkzaamheden te kijken of er niets kostbaars werd weggegooid of vernield, of op zoek naar karakteristieke gebouwen die vervolgens werden vastgelegd in het ‘schriftje van Miel’ oftewel ‘het geheugen van Miel’. Miel was het gezicht van de stichting Stadsherstel.

Maar veel minder weten dat jij ook de man bent die in de jaren zeventig de roeisport introduceerde in Almelo. Als studentenroeier bij het Groningse Aegir had je een grote liefde voor de roeisport ontwikkeld, en toen je je daarna in Almelo vestigde als huisarts – in de voetsporen van je vader- schafte je samen met wat andere oud-studenten een paar roeiboten aan en stalde ze eerst bij de Almelose Watersportvereniging. De Almelose zijtak van het Twentekanaal bleek ideaal om te roeien: kaarsrecht, voldoende breed en met een fietspad ernaast voor de coaches.

Het roeien werd zo populair dat in 1987 een eigen vereniging werd opgericht, met zo’n 60 leden. Jij werd de eerste voorzitter en in alle opzichten het boegbeeld van de roeierij. De vereniging heeft inmiddels zo’n 150 leden, een indrukwekkende vloot met een eigen accommodatie op het Wendelgoor.

Jij was ook degene die begin jaren negentig beweerde dat het mogelijk zou zijn een landelijke wedstrijd te organiseren, wat leidde tot veel scepsis bij de medebestuursleden. Maar die Cotwich-Almelo-regatta werd een groot succes en wordt nog steeds elk jaar gevaren. Het is één van de weinige landelijke roeiwedstrijden buiten de randstad en het is te danken aan het bijzondere roeiwater en de grote gastvrijheid van de Almeloërs dat er elk jaar vele roeiers naar onze stad komen.

Dan de stichting Stadsherstel. Ik kan me nog goed jouw betoog herinneren in de oude raadzaal tijdens de besprekingen over het nieuwe binnenstadsplan. Jij hield toen een bevlogen pleidooi voor het behoud van het karakteristieke historische stratenplan van Almelo en tegen de sloop van oude panden in de binnenstad. Dat deed je niet uit behoudzucht, maar vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke stad een stad is met een ziel, met naast moderne voorzieningen ook oude elementen.

Het gaat jou om het behoud van de identiteit van onze eeuwenoude stad. Om die niet verloren te laten gaan in de anonimiteit van tekentafelsteden als Almere en Lelystad. We zijn het erover eens dat het behoud van historie een belangrijk economisch element is. Want het bezit van een oude binnenstad scoort hoog in de lijstjes over de aantrekkelijkheid van steden om er te wonen en te verblijven.

Gelukkig hebben we in Almelo nog veel ouds, mede dankzij jouw inspanningen. Je bedacht het Bruggenplan, met de Vriezebrug bijvoorbeeld, je bedacht de fototentoonstelling Jugendstil in Almelo, onder jouw leiding zorgde Stadsherstel onder andere voor de toren op de Bleekkerk, het herstel van een oude volière die nu bij de Stadsboerderij Beeklust staat, er werden informatieborden geplaatst bij monumenten, je zette je in voor het behoud van een oude schuur in de Hof van Gülick en natuurlijk zorgde je elk jaar weer voor een welbespraakte prijsuitreiking van de Stadswisselprijs.

Je bemoeide je ook met projecten die eigenlijk niet onder Stadsherstel vielen, zoals de restauratie van het Mans Kapbaargmozaïek, wat nu eindelijk is voltooid, en voor de restauratie van de grisaille in het Hofkeshuis. In beide gevallen was jij een onvermoeibaar en ter zake kundig pleitbezorger. Je was zelfs niet te beroerd om naar Rome af te reizen om daar de gelijkenis te ontdekken met het tafereel van de wandschilderingen van de intocht van Quintus Fabius Maximus Cunctator.

Nog afgezien van al deze verdiensten, ben je ook een aimabel persoon met humor, altijd vol anekdotes over de stad en over de Almeloërs. Die eigenschappen, gepaard aan je brede interesse en je kennis van zaken, maken je ook een zeer verdienstelijk en onderhoudend spreker en schrijver voor de stadsherstellende zaak. Ik ga ervanuit dat je dat ook blijft doen: spreken en schrijven.

Dat je graag de touwtjes zelf in handen houdt, kunnen delegeren is niet bepaald jouw beste eigenschap, dat je nogal eigengereid kan zijn, en ondanks jouw geheugen in je schriftje, ook nogal chaotisch, is niet erg. Het maakt je juist kleurrijk en charmant.

Beste Miel Westenberg, jij bent zoals het culturele erfgoed dat je altijd hebt bewaakt: karakteristiek en beeldbepalend.

Daarom doet het mij heel veel genoegen om je te mogen melden dat het Zijne Majesteit Willem-Alexander heeft behaagd jou te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

konninklijk onderscheiding (1)

konninklijk onderscheiding (2)

Iedereen was net op tijd binnen voor de hagelbui

konninklijk onderscheiding (3) konninklijk onderscheiding (4) konninklijk onderscheiding (5) konninklijk onderscheiding (6) konninklijk onderscheiding (7) konninklijk onderscheiding (8) konninklijk onderscheiding (9) konninklijk onderscheiding (10) konninklijk onderscheiding (11) konninklijk onderscheiding (12) konninklijk onderscheiding (13) konninklijk onderscheiding (14) konninklijk onderscheiding (15) konninklijk onderscheiding (16) konninklijk onderscheiding (17) konninklijk onderscheiding (18) konninklijk onderscheiding (19) konninklijk onderscheiding (20)