Koninklijke Onderscheiding aan directeur Huub Rakhorst van Urenco.

Donderdag 21 mei om 18.00 uur reikt burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld van Almelo een Koninklijke Onderscheiding uit aan directeur Huub Rakhorst van Urenco.

Dat gebeurt tijdens diens afscheidsreceptie in het Theaterhotel in Almelo. Huub Rakhorst is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Geachte aanwezigen, geachte heer Rakhorst,

Binnen Urenco hebben uw medewerkers u leren kennen als een zeer deskundige, fijne collega. Toen u managing director werd, kwam dat de sfeer en de samenwerking binnen het MT zeer ten goede. De communicatie werd veel opener waardoor het contact met de collega’s sterk verbeterde. Dat had weer een positief effect op het hele bedrijf. Niet voor niets ontving Urenco in 2013 de prijs voor beste werkgever.

Wel heb u in een interview met de Roskam gezegd dat u uzelf ongeduldig vindt en weinig tijd hebt voor prietpraat en dat u te weinig in de fabriek komt om een uurtje met het personeel te praten om te vragen hoe het privé gaat. “Ik ben geen warme manager die een arm om je heen slaat als hij weet dat de situatie thuis wat moeilijker gaat”, zei u toen.

Ook de buitenwereld merkte dat er een frisse wind ging waaien. Waar UCN vroeger zoveel mogelijk uit het nieuws probeerde te blijven, streefde u zoveel mogelijk transparantie na. Als directeur van Urenco moet je ook een diplomaat zijn, heb u eens gezegd: “Bij het publiek zit veel emotie als het gaat om kernenergie. Die emotie, de angst en de weerstand tegen hightech komen voort uit een gebrek aan kennis. Daar stel ik de ratio tegenover, de feiten. Urenco is een bedrijf waar Almelo trots op kan zijn”. Daarom gooide u het bedrijf open, haalde bezoekers binnen voor rondleidingen en gaf spreekbeurten. U bent een bevlogen spreker, maar weet ook goed te luisteren naar argumenten van anderen. U bent u bewust van de risico’s in deze industrie, maar u zet u vooral in om die risico’s te minimaliseren. Daarbij schuwt u niet om zienswijzen naar voren te brengen die afwijken van het gangbare. U doet dit op een manier die anderen in hun waarde laat en de consensus bevordert. U handelt volstrekt integer met een scherp oog voor de publieke belangen: een bevoegd besluit voert u loyaal uit, ook als u daar eerder vraagtekens bij heeft gezet.

Uw grootste wapenfeit is zonder twijfel de internationale conferentie die u in 2014 organiseerde voorafgaand aan de Nuclear Security Summit in Den Haag, waar u uw CEO-collega’s uit de hele wereld bewoog een substantiële bijdrage te leveren aan de strijd tegen nucleair terrorisme. Resultaat van deze conferentie, waarvan de voorbereiding anderhalf jaar heeft geduurd, was niet alleen een diepgaande gedachtewisseling tussen industrieleiders maar ook een serie afspraken om beveiliging van industrie en nucleair materiaal te optimaliseren. Daarbij toonde u zichzelf eens te meer een onvermoeibaar supporter van anti-proliferatie. En u zette Nederland internationaal op de kaart daar waar het veiligheid van nucleaire objecten betreft.

Zowel als directeur van Urenco en als voorzitter van de Industriële Kring Twente IKT heeft u veelvuldig contact gehad met de gemeente Almelo. Altijd woog u de belangen van onze stad mee bij uw beslissingen. Nog niet zolang geleden, in het najaar van 2013, was het contact heel intensief, toen de Nederlandse Staat het voornemen had geuit haar aandelen in Urenco te verkopen. U heeft zich ten volle ingezet om de Staat van dat voornemen af te houden. Dit vanwege de mogelijk nadelige effecten voor de continuïteit van het bedrijf Urenco in Almelo en daarmee voor de hoogwaardige arbeidsplaatsen die in het geding waren.

“Wij willen iets terug doen voor de stad, ” heeft u eens gezegd: “Daarom gebruiken we een deel van ons geld om activiteiten te stimuleren”.  U bent van mening dat een bedrijf niet alleen naar binnen gericht moet zijn maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Vanuit die overtuiging ben u als directeur van Urenco jarenlang nauw betrokken geweest bij het culturele en sportieve leven in onze stad. Daarbij zette u uzelf nooit op de voorgrond: de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van stad en regio stonden voorop. Toch bleek daarbij wel iets van uw persoonlijke voorkeuren. Want Huub Rakhorst, de bètagymnasiast die nooit zijn arm over je schouder legt, is tegelijkertijd een groot liefhebber van kamermuziek, en hij uit die liefde als bestuurslid van de Stichting Kamermuziek Almelo. Deze managing director is tevens liefhebber van het Orkest van het Oosten – thans HET Symfonieorkest- en hij bracht die liefde in de praktijk door afspraken te maken met het orkest voor gratis nieuwjaarsoptredens voor alle Almelose inwoners. Ook speelde het orkest  op het gratis Pleinconcert.

U opende de deur voor tal van organisaties en verenigingen op het gebied van kunst, cultuur en sport. U sponsorde evenementen van groot tot klein. Het aantal folders en brochures waarin je kunt lezen: ‘dit evenement is mede mogelijk genaakt door Urenco’ is bijna niet te tellen. Een recent voorbeeld is de Stadsmusical Van Katoen en Nu, die een zeer positieve invloed heeft gehad op het saamhorigheidsgevoel van de Almelose inwoners.

Op sportief gebied steunde Urenco onder uw beleid jaarlijks de Profronde Almelo en kon Heracles Almelo rekenen op een lening voor de vernieuwbouw van het stadion.

En op regionaal gebied kan ik nog noemen: HET Symfonieorkest, de stichting Twentse Matthäus Passion, Techniekmuseum Heim, het Rijksmuseum Twente, het Muziekkwartier Enschede en de FBK Games.

Als bestuurslid van het IKT heeft u zich ingezet voor versterking van de economie van Twente door bedrijven met elkaar te verbinden en met overheden en kennisinstellingen. In de overtuiging dat samenwerking de regio sterker maakt. Niet voor niets zei u in De Roskam het een gemiste kans te vinden dat Twentestad er niet is gekomen want dat had één van de grootste steden van Nederland kunnen worden, met alle voordelen van dien. En u heeft zich op bestuursniveau ingezet voor de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs, met name het technisch onderwijs.

Zo organiseerde u rondleidingen en workshops voor studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen maar ook voor Almelose middelbare scholen.  Uw inbreng binnen het IKT, de provinciale ontmoetingsplek tussen bedrijfsleven, onderwijs, UWV en overheid,  kenmerkte zich altijd door uw afgewogen bijdrage, waarin u nooit eenvoudige populistische stellingen betrok. U zet zich altijd in om het gezamenlijke belang van een sterke Twentse arbeidsmarkt te waarborgen.

Ik zei het al: het wordt even wennen, een Urenco zonder Huub Rakhorst. U bent altijd blijven lezen en musiceren, heeft u gezegd in een interview, en ik neem aan dat u nu eindelijk de tijd vindt voor uwdwarsfluit.

Geachte heer Rakhorst,

Almelo heeft veel aan u te danken, Urenco heeft veel aan u te danken. Nederland heeft veel aan u te danken. U heeft een enorme invloed gehad in de ontwikkeling van Almelo als arme industriestad naar het huidige dynamische hart voor stad en ommeland. En als baas van Urenco heeft u een zeer prominente rol willen vervullen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal gebied. Het is daarom met heel veel genoegen dat ik u mag meedelen dat Zijne Koning Willem-Alexander heeft besloten u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

huub rakhorst (1) huub rakhorst (3) huub rakhorst (4) huub rakhorst (5) huub rakhorst (6) huub rakhorst (7) huub rakhorst (8) huub rakhorst (9) huub rakhorst (10) huub rakhorst (11) huub rakhorst (12) huub rakhorst (13) huub rakhorst (14) huub rakhorst (15) huub rakhorst (16) huub rakhorst (17) huub rakhorst (18) huub rakhorst (19) huub rakhorst (20) huub rakhorst (21) huub rakhorst (22) huub rakhorst (23)

Huub was er zeer blij mee kijk maar naar zijn ogen

huub rakhorst (24) huub rakhorst (25) huub rakhorst (26) huub rakhorst (27) huub rakhorst (28) huub rakhorst (29) huub rakhorst (30) huub rakhorst (31)

Dat was een goeie mop

huub rakhorst (32)

Is het licht gevend of radioactief  Iedereen kreeg zo’n flesje meee

huub rakhorst (33) huub rakhorst (34) huub rakhorst (35)

Sprak Peter De twee Burgemeesters wijze woorden toe  ???????