WAAROM IS 1 MEI NOG STEEDS ACTUEEL?

De Partij van de Arbeid hield haar viering van de dag van de arbeid vrijdag in lees café  de Meridiaan.

De werkgroep 1e Mei Viering had voor een attractief programma gezorgd dat geopend werd door afdelingsvoorzitter Herman Zwerink. In zijn openingstoespraak tipte hij het feit aan dat in de jaren 1800 er in Amerika werd gedemonstreerd voor een acht daagse werkdag en later de veertig urige werkweek. Wat toen de tijd in Amerika werd bewerkstelligd waaide over naar Europa en werd overgenomen waarbij vooral vakbonden en demonstranten tot het uiterste moesten gaan. Hiervan, zo vertelde de voorzitter, profiteren we nog alle dagen. Ook vroeg hij aandacht voor de actuele situatie in de wereld en met name voor de natuurramp die Nepal heeft getroffen en deed een beroep op de aanwezigen hun bijdrage te leveren via het bekende opgestelde gironummer.

Aan een aantal jubilarissen van de partij kon hij vervolgens de speld uitreiken Mevr. Bulters – Jongeman en Dhr. W. Kootstra werden gehuldigd voor hun 65 jarig lidmaatschap van de Partij. Zij kregen een erepenning waarop te zien was de beeltenis van  oud PvdA voorman Willem Drees. Dhr. J.Kuik en Mevr. G.Pasman – van santen kregen het insigne dat behoort bij het 25-jarig lidmaatschap. Alle vier kregen een persoonlijke brief van landelijk voorzitter Hans Spekman.

Fractielid Lieneke Bolhuis sprak vervolgens de 1 mei rede uit waarbij zij ook inging op het verworven recht van de acht urige werkdag. tevens legde zij de link naar de SDAP ( later PvdA) waarin haar ouders haar hebben opgevoed en waarin zij de kracht en de steun vond voor haar politieke werk en de voldoening die zij daaraan beleefde.

Het muzikaal intermezzo kwam van leerlingen van de muziekschool, pianist Bas van”t Spijker en de fluitisten Mirte Stalknecht en Ellen Schipper. Zij speelden klassieke en heden tijdse werken en dat viel bij het talrijke publiek goed in de smaak.

Hans Kok, oud wethouder van Enschede en voorzitter van Humanitas Twente, hield een verhandeling over de raakvlakken die Humanitas en de PvdA met elkaar hebben en waarin beide groeperingen elkaar kunnen versterken.

Het jongste raadslid van de PVDA, Arjen de Vries, hij vervangt Fulya Uysal de komende zestien weken, Mocht de zaken van deze middag afsluiten en deed dat op een ludieke manier. Hij ging in op talrijke situaties die momenteel in de Almelose gemeenteraad spelen en gaf de zaal gelegenheid om vragen te stellen. Al met al een bijzonder geslaagde middag die door de vele aanwezigen als prettig en leerzaam werd ervaren.

Tekts  Hendry Bosch

1 MEI VIERING (4)1 MEI VIERING (1)1 MEI VIERING (2)

pianist Bas van”t Spijke

1 MEI VIERING (3)1 MEI VIERING (5)De drie Ex Wethouders

1 MEI VIERING (6)1 MEI VIERING (7)1 MEI VIERING (8)1 MEI VIERING (9)1 MEI VIERING (10)

 Mevr. G.Pasman – van santen kreeg het insigne dat behoort bij het 25-jarig lidmaatschap

1 MEI VIERING (11)1 MEI VIERING (12)

Dhr. J.Kuik kreeg het insigne dat behoort bij het 25-jarig lidmaatschap

1 MEI VIERING (13)

Op gespeld door zijn vrouw Mieke

1 MEI VIERING (14)

1 MEI VIERING (15)1 MEI VIERING (16)

Meta Meijer kreeg het speldje als nieuw lid

1 MEI VIERING (17)1 MEI VIERING (18)

Mevr. Bulters – Jongeman werd gehuldigd voor hun 65 jarig lidmaatschap van de Partij.

Zij kreeg een erepenning waarop te zien was de

beeltenis van  oud PvdA voorman Willem Drees

1 MEI VIERING (19)1 MEI VIERING (20)1 MEI VIERING (21)

Dhr. W. Kootstra werd gehuldigd voor hun 65 jarig lidmaatschap van de Partij.

Hij kreeg een erepenning waarop te zien was de

beeltenis van  oud PvdA voorman Willem Drees

1 MEI VIERING (22)1 MEI VIERING (23)1 MEI VIERING (24)1 MEI VIERING (25)

Lieneke Bolhuis

1 MEI VIERING (26)1 MEI VIERING (27)

de fluitisten Mirte Stalknecht en Ellen Schipper

1 MEI VIERING (28)

Hans Kok, oud wethouder van Enschede en voorzitter van Humanitas Twente