Kunstmagneetschool een protestactie

Vanochtend heeft een deel van de ouders van leerlingen van de Kunstmagneetschool een protestactie gevoerd.

Vanwege de krimp, afname van het aantal leerlingen, hebben de Kunstmagneetschool en de Hagedoornschool  (van oudsher één school) besloten samen te werken om de onderwijskwaliteit in de toekomst te kunnen garanderen. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 gaan daarom na de zomervakantie naar de locatie Hagedoorn. Kinderen van de Hagedoorn uit de groepen 3, 4 en 5 gaan komend schooljaar op de Kunstmagneet naar school.  Een aantal ouders van de Kunstmagneet is het hier niet mee eens en heeft vanochtend geprotesteerd.

Hier onder de reactie van de ouders

Vanochtend hebben we met ongeveer 20 / 25 procent van  de ouders en leerlingen gestaakt voor onze school om ons verhaal onder de aandacht te brengen, we zijn pas sinds vrijdag 12 juni op de hoogte gesteld via een brief dat er een info avond kwam om te melden dat er een fusie komt tussen 2 scholen namelijk de hagedoorn en de kunstmagneetschool, wij als ouders vinden het niet terecht dat wij pas zo laat op de hoogte zijn gebracht liever hadden wij dit eerder geweten zodat wij misschien nog andere stappen hadden kunnen ondernemen.

nu zijn wij eigenlijk voor een voldongen feit gesteld en moeten wij maar schikken.

Namens alle ouders die vanochtend aanwezig waren teken ik,

Cynthia Engelsma

kunstschool (1) kunstschool (2) kunstschool (3) kunstschool (4) kunstschool (5) kunstschool (6) kunstschool (7)