Meedenken met de politiek nog nooit zo makkelijk als nu

Goed idee voor Almelo? Kwam dan naar de motiemarkt

Had u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kwam dan zaterdagochtend 13 juni naar de motiemarkt. De motiemarkt was van 10.00 tot 13.00 uur in de publiekshal in het stadhuis. Raadsleden bekeken dan samen met u of daar een motie (nieuw voorstel) of een amendement (wijziging van een voorstel) van te maken is. Die moties en amendementen worden ingediend bij de bespreking van de Perspectiefnota 2015-2018. De gemeenteraad bespreekt die op donderdag 2 juli.

meedenken (1) meedenken (2) meedenken (3) meedenken (4) meedenken (5) meedenken (6) meedenken (7) meedenken (8) meedenken (9) meedenken (10) meedenken (11) meedenken (12) meedenken (13) meedenken (14) meedenken (15) meedenken (16)