Organisaties tekenen convenant Voor en Vroegschoolse Educatie

Scholen en andere organisaties tekenen convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Goede onderwijsstart voor ieder kind vraagt tijdige aanpak taal- en rekenachterstanden met VVE

Hoe zijn dreigende achterstanden in taal- en rekenvaardigheden van jonge kinderen op tijd te voorkomen en ook achterstanden in sociale en emotionele ontwikkeling? Die vraag staat centraal bij de samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen, jeugdgezondheidszorg, Scoop Welzijn en de gemeente Almelo.  Op woensdag 24 juni tekenen ze gezamenlijk het samenwerkingsconvenant om de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verder in te richten en te verbeteren.

De partners leggen hun samenwerking vast en ieders inspanningen en verplichtingen. Op deze manier willen de samenwerkingspartners de kinderen in Almelo aan een betere start helpen in het onderwijs. Want eenmaal opgelopen achterstanden zijn lastig in te halen. Centraal staat daarom vraag: hoe signaleren we op tijd en ondersteunen we een kind dan adequaat? De VVE-activiteiten beginnen bij kinderen op 2- jarige leeftijd in peuterspeelzalen en kinderopvang en lopen dan waar nodig op een goede manier door in de basisscholen.

In Almelo werken diverse partners onder regie van de gemeente sinds 2012 samen in de Stuurgroep Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hierin zitten de 3 grootste schoolbesturen voor primair onderwijs (PCO Noord Twente, Stichting OPOA en Stichting Quo Vadis), kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, Scoop Welzijn en de jeugdgezondheidszorg. Afgesproken werd in 2012 om eerst  VVE-resultaten gemeentebreed inzichtelijk te maken. Daarna zouden dan de vervolgresultaten worden afgesproken. Ook werd afgesproken dat de inzet zou zijn om dit ook al voorschools te doen. Nu wordt dit vastgelegd in het samenwerkingsconvenant van alle partijen.

ondertekening (1) ondertekening (2) ondertekening (3) ondertekening (4) ondertekening (5) ondertekening (6) ondertekening (7) ondertekening (8) ondertekening (9) ondertekening (10) ondertekening (11)