Open dag Rechtbank

Voor de fracties van alle 89 politieke partijen in Twente is het volstrekt onacceptabel dat mogelijke
dreiging van ontmanteling van de Rechtbank Almelo bij voorgenomen besluit door de Raad voor de
Rechtspraak mogelijk wordt gerealiseerd.
Dit voorgenomen besluit is tot genoegen van de fracties inmiddels uitgesteld. De indrukwekkende
gefundeerde weerstand vanuit Twente en Overijssel alsook het nadrukkelijk verzoek aan de Minister om
te luisteren naar de argumenten vanuit Twente en Overijssel in combinatie met de harde toezeggingen
door de voorganger van de huidige Minister van Justitie & Veiligheid én de recent aangenomen moties
in de Eerste en Tweede Kamer hebben ertoe geleid dat de Raad voor de Rechtspraak besluitvorming
op 8 september niet heeft aangedurfd. Op verzoek van de Raad voor de Rechtspraak is besluitvorming
inmiddels uitgesteld tot 28 september.RECHTBANK (1) RECHTBANK (2) RECHTBANK (3) RECHTBANK (4) RECHTBANK (5) RECHTBANK (6) RECHTBANK (7) RECHTBANK (10) RECHTBANK (11) RECHTBANK (12) RECHTBANK (13) RECHTBANK (14) RECHTBANK (15) RECHTBANK (16) RECHTBANK (17) RECHTBANK (18) RECHTBANK (19)