Kastanjebomen bij het winkelcentrum ziek of niet ziek

Vanmiddag is er een overleg geweest tussen de gemeente Almelo, Jeroen Hoppenbrouwer en Jan Noteboom, een bewoner van de schelfhorst Hans van der Burg, Wim van Garderen van PIRECO en Emiel Nijmeijer van de PVA.

Hans en de PVA zijn op onderzoek uit gegaan om te kijken of de kastanjebomen rond het plein bij het winkelcentrum (16 stuks) wel zo ziek zijn als de gemeente doet voorkomen.

Op advies van Wim van Garderen van PIRECO  is er vanmiddag uitgekomen dat 4 bomen onherstelbaar aangetast zijn, 4 bomen binnen een kort aantal jaren zullen gaan sterven en de rest van de bomen eventueel te redden zouden zijn.

In overleg met alle betrokken partijen is besloten dat er een vervolgoverleg gaat komen tussen Hans van der Burg, Emiel Nijmeijer en de heren van de gemeente om te kijken wat de vervolgstappen zullen zijn. Dit overleg zal plaats vinden op donderdag 1 oktober om 14.30 uur in het “Huis van de Stad”.

De gemeente heeft een goed plan ter vervanging van de bomen die de uitstraling van het totale plein ten goede zal komen.

Donderdag zal bekeken worden of we op een lijn kunnen komen en of er een initiatief van burgers opgestart kan worden voor onderhoud.

bomen ziek (1) bomen ziek (2) bomen ziek (3) bomen ziek (4) bomen ziek (5)

Druk overleg

bomen ziek (6) bomen ziek (7)

Ja daar kun je zien dat hij nog gezond is

bomen ziek (8)