Lammert Michel en Trijntje Blok 65-jarig getrouwd

Lammert Michel en Trijntje Blok vieren 1 september 2015 hun 65-jarig huwelijk. Zij hebben elkaar 67 jaar geleden ontmoet in Wierden. Hij een boerenzoon uit een gezin van negen kinderen en zij als een van de zes kinderen van een belastingbeambte. Ze trouwden twee jaar later.

Vanuit Wierden hebben ze vervolgens in Aadorp gewoond.

In 1963 zijn naar het noorden van het land vertrokken. Ze hadden daar diverse boerenbedrijven in de gemeente Leek. Zij verhuisden in totaal negen keer binnen de gemeente Leek. Twente bleef toch trekken en in 2014 zijn ze dan ook verhuisd naar Almelo en zijn ze in Woon-/Zorgcentrum  Friso gaan wonen.

Naast het drukke werk hebben zij zich beide actief ingezet voor de PKN Kerk en het verenigingsleven. Ze waren ook beiden lid van verschillende zangverenigingen. Mevrouw Michel was actief in de vrouwenvereniging en de heer Michel nog tot ongeveer zeven jaar geleden nog bij het inzamelen van kleding voor Oost-Europa. Lammert Michel was tot kort voor zijn verhuizing naar Almelo nog lid van het Interkerkelijk Mannenkoor in Drachten (IMD) waarmee hij met veel plezier voor optredens het land inging. Ook gaf hij ouderen in Leek nog jeu de boules les en speelde dit zelf ook nog drie maal per week in verenigingsverband.

Het echtpaar Michel heeft drie kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Burgemeester mevrouw Hermans heeft het echtpaar in Huize Friso feliciteren.

65 jaar getrouwd (1) 65 jaar getrouwd (2) 65 jaar getrouwd (3) 65 jaar getrouwd (4) 65 jaar getrouwd (5) 65 jaar getrouwd (6) 65 jaar getrouwd (7) 65 jaar getrouwd (8)