Expositie Ikonen in het Wevershuisje

Het Wevershuisje te Almelo heeft aan de ikoonclub van de Pniëlkerk opnieuw de gelegenheid geboden om hun gemaakte ikonen te exposeren. Een aantal voorbeelden: Moeder Gods ikonen, Evangelisten en Engelen, Christus ikonen en een aantal ikonen met bekende Bijbelse thema’s.

In onze stad wordt veel aan kunst en cultuur gedaan, professioneel en amateuristisch. Denk maar even terug aan de musical Van Katoen en nu. Wat een talent en wat een succes.

Binnen de Pniëlkerk aan de Rembrandtlaan is al jarenlang een groep van 15 personen bezig met het vervaardigen van ikonen. Of om het goed te benoemen “schrijven van ikonen”. Een boeiende activiteit voor de amateurs, maar ook een activiteit die veel voldoening geeft. En om u een indruk te geven wat er plaats vind op zo’n cursus wordt er opnieuw geëxposeerd in Het Wevershuisje.

Omdat de club reeds een aantal jaren bezig is wordt het aanbod voor de expositie ook gevarieerder. Een beginneling gaat met een eenvoudig voorbeeld aan de slag terwijl de meer gevorderden vaak zelf een voorbeeld uitzoeken en dit dan ook helemaal zelf uitvoeren. De begeleiding is dan minimaal en de eigen inbreng groter. Tijdens de expositie is er regelmatig iemand van de club aanwezig om informatie te geven over de gemaakte ikonen en ook om eventueel de bezoekers te informeren om zelf ook aan de slag te gaan bij de ikoonclub.

De expositie is geopend vanaf 26 september tot en met 10 oktober 2015.

Het Wevershuisje is open van dinsdag tot zaterdag tussen 12:00 en 17:00 uur.

U bent van harte welkom om te kijken en ook welkom omzelf een ikoon te gaan maken.

Nadere info bij R. van Dijk tel: 0546-818776

ikonen (1) ikonen (2) ikonen (3) ikonen (4) ikonen (6) ikonen (7)