AMK zaterdagavond bijeen in het Theaterhotel

De B.W. Elhorst Stichting komen zangers en partners van het AMK zaterdagavond bijeen in het Theaterhotel. Doel van de avond is iedereen te bedanken die zich de afgelopen 25 jaar hebben ingezet voor het AMK Gebouw.

Met het benoemen tot Lid van Verdienste van de laatste beheerder van het gebouw. De Heer Hero Huizinga

De versierselen die hierbij behoren worden opgespeld door de erevoorzitter van het AMK, Mw. Jon Hermans-Vloedbeld.

amk (1) amk (2) amk (3) amk (4) amk (5) amk (6) amk (7) amk (8) amk (9) amk (10) amk (11)

De Heer Hero Huizinga

amk (12) amk (13) amk (14) amk (15) amk (16) amk (17) amk (18) amk (19) amk (20) amk (21) amk (22)