DeRembrandtschildertjes.

van de Rembrandtschildertjes.
Even toelichten:
Thema was Hartenwens.
Zoals gebruikelijk kwam de stadsomroeper René Coupée met de schildertjes de stadhuishal inlopen.
Na opening door de nieuwe projectleider Mariëtte Weersink, kreeg Gerda Kleinburink het woord. Ze vertelde de geschiedenis van de Rembrandtschildertjes en vermeldde, dat ze vanwege haar gezondheid het stokje moest overdragen aan een nieuwe projectleider. De organisatie staat als een huis, dus doet ze dat met het volste vertrouwen. In aansluiting hierop heeft Johan de Ruiter Gerda hartelijk dank gezet voor de enorm grote inzet voor dit project en ze kreeg als dank van het bestuur van Rembrandt Fiësta een cartoon aangeboden. De Rotaryclubs hebben daarna een cheque aangeboden vanuit de opbrengst van de BKRveiling, aangezien ze het project Rembrandtschildertjes een enorm warm hart toedragen.
Een geweldig bedrag van € 5.400. Daarna is er een diapresentatie gegeven waarbij alle schilderijen middels een deskundig commentaar van Gijs van Aarle aan het publiek werden gepresenteerd. Gijs verwoordde bij elk schilderij de link naar het thema Hartenwens. Toen was het moment aangebroken, dat wethouder Claudio Bruggink de expositie officieel opende, waarbij hij een actieve rol voor de kinderen had bedacht.
Tenslotte mochten de schildertjes zich naast hun schilderij posteren en kon het publiek een toelichting vragen van de schilder.

Deze foto’s zijn van Jos Tornij

rembrandtjes (1) rembrandtjes (2) rembrandtjes (3) rembrandtjes (4) rembrandtjes (5) rembrandtjes (6) rembrandtjes (7) rembrandtjes (8) rembrandtjes (9) rembrandtjes (10) rembrandtjes (11) rembrandtjes (12) rembrandtjes (13) rembrandtjes (14) rembrandtjes (15) rembrandtjes (16) rembrandtjes (17) rembrandtjes (18) rembrandtjes (19) rembrandtjes (20) rembrandtjes (21)