Wijkplatformbijeenkomst in wooncomplex Beekrede

Woensdagavond 25 november werd er een wijkplatformbijeenkomst gehouden voor de wijken Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld in het wooncomplex Beekrede aan de Rombout Verhulstlaan.

Het thema was “omzien naar elkaar”.wijkplatformbijeenkomst

Aan het woord waren vertegenwoordigers van de diakonieën van de Pniëlkerk en de Elisakerk. Tevens was er de heer Hobers van de COA, die uitleg gaf over het reilen en zeilen in het AZC. Ook werd het project de Buurvrouw nader toegelicht.

In verband met het rooster van aftreden deed de voorzitter van het wijkplatform een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Voor een volledig verslag wordt verwezen naar de volgende wijkkrant de Veurbode.

wijkplatform (1) wijkplatform (2) wijkplatform (3) wijkplatform (4) wijkplatform (5) wijkplatform (6) wijkplatform (7) wijkplatform (8) wijkplatform (9)