ALMELOS’ MANNENKOOR HULDIGT JUBILARISSEN

ALMELOS’ MANNENKOOR HULDIGT JUBILARISSEN

Op dinsdagavond, 1 december 2015 zal het Almelo’s Mannenkoor vijf van haar leden huldigen in verband met vele jaren trouw lidmaatschap.

De huldiging zal plaats vinden aan het eind van de repetitieavond door de voorzitter van het koor. De jubilarissen zijn:

Thijs van der Veen  – 40 jaar AMK lid

Gert de Olde                     – 40 jaar AMK lid

Hidde Walstra                   – 25 jaar AMK lid

De heren zijn ook jubilaris van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. Tevens zal de heer Willem Collet worden gehuldigd in verband met zijn 60 jarig lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond. De heer Collet, die 49 jaar lid is van Almelo’s Mannenkoor, was eerder aan het KNZV verbonden door zijn lidmaatschap bij o.m. het Emmer Mannenkoor.

jubilarissen amk (1) jubilarissen amk (2) jubilarissen amk (3) jubilarissen amk (4) jubilarissen amk (5)

Hidde Walstra 25 jaar bij A.M.K

jubilarissen amk (6)

Thijs van der Veen 40 jaar bij A.M.K

jubilarissen amk (7)

Gert de Olde 40 jaar bij A.M.K

jubilarissen amk (8)

Wim Collet 50 jaar bij A.M.K  en in totaal  60 jaar lid van K.N.Z.V

jubilarissen amk (10) jubilarissen amk (11)

Bert Sies kreeg van de Voorzitter van K.N.Z.V  Piet van der Heijden een boekje Koorregiejubilarissen amk (12)

Piet van der Heijden gaf alle 4 koorleden een speldje en een oorkonde

jubilarissen amk (13) jubilarissen amk (14) jubilarissen amk (15) jubilarissen amk (16) jubilarissen amk (17)