kerstnachtdienst Pnielkerk, Rembrandtlaan

kerstnachtdienst Pnielkerk, Rembrandtlaan

Kerstavonddienst  Inloop was vanaf 21:30

Mw. R.L.M Venema

mmv: Oostvaarders

Collectedoel:

Het doel van de diaconie-collecte is ‘Ondersteuningen’. Voor dit doel wordt in 2015 een aantal malen gecollecteerd. Enkele voorbeelden: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, een scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Ook worden langdurig zieken en gehandicapten ondersteund die op vakantie willen en dit niet geheel zelf kunnen bekostigen. In de huidige tijd neemt het belang van Ondersteuningen helaas eerder toe dan af. Ondersteuningen wordt gesymboliseerd door het beeld van de barmhartige Samaritaan.

pnenilkerk (1) pnenilkerk (3) pnenilkerk (4) pnenilkerk (5) pnenilkerk (6) pnenilkerk (7) pnenilkerk (8) pnenilkerk (9) pnenilkerk (10) pnenilkerk (11) pnenilkerk (12) pnenilkerk (13) pnenilkerk (14) pnenilkerk (15) pnenilkerk (16) pnenilkerk (17) pnenilkerk (18)

pnenilkerk (2)