Mvr M.A. Hammink-Zeeuw van der Laan is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau!

Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van het Theaterhotel Almelo zal burgemeester Hermans aan mevrouw M.A. Hammink-Zeeuw van der Laan een Koninklijke onderscheiding uitreiken.

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens het jubileumprogramma in het Theaterhotel op maandag 25 januari . Vermoedelijk zal dit rond 21.00 uur zijn.

Mevrouw Hammink woont in Albergen maar na overleg met de burgemeester van Tubbergen wordt deze Koninklijke onderscheiding in Almelo door de burgemeester van Almelo aan haar uitgereikt. Zie de bijlage voor de speech van de burgemeester met daarbij opgemerkt dat gesproken woord geldt.

Dames en heren, beste Han en Marianne ,

Wie had dat 25 jaar geleden verwacht? Dat het Theaterhotel zou uitgroeien tot het bloeiende bedrijf dat het nu is? Dat de Almelose schouwburg een regionale en zelfs landelijke functie heeft gekregen met een breed geaccepteerd en hoog gewaardeerd cultuuraanbod? En dat de Vereniging van Vrije Theaterproducenten het Theaterhotel vorig jaar zelfs nomineerde als één van de beste theaters van Nederland?

De vele sceptici en tegenstanders van een publiek-private schouwburg zeker niet. En dat waren er velen in 1991. Alle schouwburgen waren in handen van de overheid en de familie Van der Valk had geen enkele ervaring met het exploiteren van een schouwburg.

Maar Han en Marianne: jullie hadden een vooruitziende blik. Jullie waren je tijd ver vooruit. Durfden jullie nek uit te steken, ook toen jullie je nog jarenlang teweer moest stellen tegen de vooroordelen over het Theaterhotel.

Keihard hebben jullie geknokt om te komen tot waar het Theaterhotel nu is. Er werd met argusogen gekeken naar het Theaterhotel maar jullie zijn altijd vastberaden en met hart en ziel doorgegaan. Ik weet dat jullie vaak wakker hebben gelegen over hoe het theater in stand te houden, maar met doorzettingsvermogen, ondernemerschap en een steeds meer opbloeiende liefde voor het theater is het jullie gelukt. En die theaterpassie hebben jullie zelfs doorgegeven aan de volgende generatie!

Theater en hotel. Een sterke combinatie, is gebleken. Ondanks alle scepsis.

Jullie hebben van Almelo een echte theaterstad gemaakt, maar de betekenis van het hotel voor Almelo wil ik hier ook met nadruk noemen. Dat hotel maakt van het Theaterhotel een dynamisch middelpunt van de stad. Van enorm belang voor de Almelose economie, die is gebaat bij een stad waar het goed werken, wonen en recreëren is.

Han en Marianne Hammink. Ook een sterke combinatie. Ze vullen elkaar perfect aan.

Han is hét gezicht van het Theaterhotel. Vriendelijk, flamboyant, soms fel. Een makkelijke prater en een perfectie gastheer. Hij wordt niet moe zijn Theaterhotel te verdedigen tegen vooroordelen, ook in de publiciteit. Iedereen kent Han.

Marianne is veel minder bekend. Zij blijft liever op de achtergrond. Maar als directeur is zij de stille kracht achter het succes van het Theaterhotel. Haar financiële inzicht is onmisbaar. Haar netwerk fenomenaal. Het Theaterhotel is naar een professioneel niveau getild onder haar supervisie.

Door een drempelverlagend programmeringsbeleid uit te voeren, brengt ze culturele uitingen dichter bij het publiek. Het tekent Marianne ten voeten uit dat ze cultuur en commercie weet te combineren tot een gastvrij geheel. Ver voordat de term ‘cultureel ondernemerschap’ een begrip zou worden, was zij er al mee bezig.

Vooruitstrevend leiderschap, noemen ze dat. Zowel voor, maar meestal achter de schermen zette Marianne Hammink in theaterland een nieuwe koers uit.

Vriendelijk, soms moeilijk, zelfs opstandig, maar altijd met argumenten bleef zij haar zaak bepleiten. Wat een doorzettingsvermogen!

Niet alleen op cultureel en economisch terrein, ook op maatschappelijk gebied zet Marianne zich in voor de Almelose samenleving.

Neem de gratis voorstelling De Omdenkers, voor en door mensen in armoede, die anders nooit in het theater komen. Zo wordt onder haar leiding het Theaterhotel ingezet tegen armoede en uitsluiting.

Marianne vindt dat cultuur niet vroeg genoeg onder de aandacht kan worden gebracht. Daarom is onder haar hoede het cultuureducatieprogramma ontwikkeld, waardoor inmiddels 600 basisschoolleerlingen in contact zijn gebracht met het begrip ‘theater’ in alle aspecten: acteren, organiseren en techniek. Al die lessen zijn gratis.

En wie herinnert zich niet de stadsmusical Van Katoen en Nu? Marianne heeft dat idee samen met haar familie vanaf het begin ondersteund. Werkend op de achtergrond, met veel kennis van zaken en vooral door het gebruik van haar netwerk vond het idee weerklank in de samenleving. De tien uitvoeringen waren een groot succes en het project veroorzaakte een hernieuwd gevoel van saamhorigheid in Almelo. Marianne Hammink was elke avond als vrijwilliger in touw. Zonder de medewerking van haar en haar familie was het project onuitvoerbaar geweest.

Beste Marianne Hammink, dames en heren, hooggeëerd publiek,

Nu ga ik even officieel doen. Door uw leiding en visie is een Theaterhotel neergezet waar Almelo trots op kan zijn. Vanwege uw grote verdiensten op het gebied van cultuur, economie en de samenleving heeft Zijne Majesteit Willem-Alexander besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau!

mvr hammink geridderd (1) mvr hammink geridderd (2) mvr hammink geridderd (3) mvr hammink geridderd (4) mvr hammink geridderd (5) mvr hammink geridderd (6) mvr hammink geridderd (7) mvr hammink geridderd (8) mvr hammink geridderd (9) mvr hammink geridderd (10) mvr hammink geridderd (11) mvr hammink geridderd (12) mvr hammink geridderd (13) mvr hammink geridderd (14) mvr hammink geridderd (15) mvr hammink geridderd (16) mvr hammink geridderd (17) mvr hammink geridderd (18) mvr hammink geridderd (19) mvr hammink geridderd (20) mvr hammink geridderd (21) mvr hammink geridderd (22) mvr hammink geridderd (23) mvr hammink geridderd (24) mvr hammink geridderd (25) mvr hammink geridderd (26) mvr hammink geridderd (27) mvr hammink geridderd (28) mvr hammink geridderd (29) mvr hammink geridderd (30) mvr hammink geridderd (31) mvr hammink geridderd (32) mvr hammink geridderd (33) mvr hammink geridderd (34) mvr hammink geridderd (35) mvr hammink geridderd (36) mvr hammink geridderd (37) mvr hammink geridderd (38) mvr hammink geridderd (39)