Regionale VMBO scholen en ROC van Twente bundelen de krachten

Regionale VMBO scholen en ROC van Twente bundelen de krachten

De regionale VMBO scholen, Het Noordik, Het Erasmus en Reggesteyn, hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat het steeds lastiger wordt om hoogwaardige en technische opleidingen als voertuigentechniek, vanaf volgend jaar het profiel Mobiliteit en Transport (M&T)”, aan te blijven bieden. Vandaar dat de drie VO-scholen gaan samenwerken met het ROC van Twente om zo de M&T opleiding te behouden voor de toekomst. Op dinsdag 26 januari om 17.15 uur ondertekenen de bestuursvoorzitters van de vier scholen een intentieverklaring om deze samenwerking aan te gaan.

Door een dalend aantal leerlingen en het relatief lagere percentage leerlingen dat voor M&T kiest, is in de praktijk gebleken dat de betrokken klassen erg klein zijn geworden. Daarnaast heeft de sector M&T met steeds terugkerende, flinke investeringen te maken. In een gezamenlijke zoektocht naar mogelijkheden is gebleken dat naast de VO-scholen ook het MBO van het ROC van Twente te maken heeft een dergelijke problematiek. De opleiding Transport, Logistiek en Mobiliteit (TL&M) is een relatief dure opleiding binnen het ROC van Twente.

De vier scholen willen dat ook in de toekomst dit profiel behouden blijft en ze onderwijs blijven aanbieden van hoge kwaliteit. Om deze gezamenlijke innovatieve kracht een duurzaam karakter te geven zijn de VMBO scholen Het Erasmus, Het Noordik en Reggesteyn en het ROC van Twente gestart met een initiatief om de M&T en de TL&M opleidingen beter op elkaar te laten aansluiten. Naast de vernieuwing van de VMBO beroepsgerichte profielen willen de vier partijen de inhoudelijke leerlijnen van het VMBO en het MBO door laten lopen. En daarbij de materiële en personele aspecten van de M&T en TL&M opleidingen in elkaar laten schuiven. Voor de leerlingen van de VO-scholen zal dat betekenen dat ze M&T praktijklessen gaan volgen op het ROC van Twente.

Nieuwe profielen VMBO

De nieuwe opzet van het VMBO start in schooljaar 2016-2017. Vanaf dat moment kiezen VMBO leerlingen in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg 1 profiel aangevuld met beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen kiezen uit 10 profielen en stellen daarna zelf een verdiepend, verbredend, of profiel overstijgend programma samen. De profielen zijn door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, samen met docenten VMBO en MBO, opgesteld en afgestemd met brancheorganisaties.

Bij deze de namen van de drie bestuursvoorzitters van de VMBO scholen: Sam Terpstra (Reggesteyn),  Rieks Schoenmaker (Het Erasmus) en Wim Drenth (Het Noordik) en van het ROC van Twente is er getekend door directeur Laurens van Lier

roc ondertekening (1) roc ondertekening (2) roc ondertekening (3) roc ondertekening (4) roc ondertekening (5) roc ondertekening (6) roc ondertekening (7)

roc ondertekening (8) roc ondertekening (9)

Even een kijkje in de werkplaats

roc ondertekening (10) roc ondertekening (11) roc ondertekening (12) roc ondertekening (13) roc ondertekening (14) roc ondertekening (15)

Het magazijn van de onderdelen

roc ondertekening (16)