Almeloers uitgenodigd mee te denken over nieuwe binnenstadsontwikkeling.

Voorzitter Arjen Maathuis opent de avond. Wethouder Anja Timmer zal u vervolgens samen met gespreksleider Pieter van Ree kort bijpraten over het besluit over de herontwikkeling van de binnenstad en de feitelijke uitvoering. Stedenbouwkundige Wanda Roskam licht aansluitend de voorgenomen ontwikkeling van Haven Zuid en het nieuwe plein op hoofdlijnen toe: de nieuwe plattegrond van de binnenstad, de maatvoering en inspirerende voorbeelden uit het land. In het tweede bedrijf gaat het over de gewenste sfeer en het gebruik van de nieuwe publieke ruimte. In kleine groepen kleurt u figuurlijk – of zo u wilt letterlijk – mee aan de herontwikkeling. Wat moet Almelo zeker doen en wat beslist niet? Wat zijn dilemma’s en wat is úw advies aan de gemeente en de ontwikkelingspartners Beter Wonen en Urban Interest om daarmee om te gaan?

Vanavond waren Almeloers uitgenodigd mee te denken over de sfeer en beleving van de openbare ruimten van de nieuwe binnenstadsontwikkeling. De belangstelling was buiten verwachting groot. Aan diverse tafels kon men aan de hand van aanwezig fotomateriaal kiezen voor welke sfeer en beleving zou passen bij Almelo.

Wethouder wordt alle richtingen opgestuurd

Tijdens het zoveelste politieke beraad over het betaald parkeren bleek de gemeenteraad hopeloos verdeeld. In plaats van constructief samen naar een plan te zoeken, werden er van diverse kanten “eigen plannen” op tafel gelegd. Wethouder Irene ten Seldam besloot de avond positief door een paar punten te noemen waar ze de raad wel op één lijn kan krijgen.

Maar voor de rest kreeg ze zoveel zoekrichtingen voorgeschoteld, dat een makkelijke route naar een breed gedragen parkeerbeleid niet eenvoudig is te realiseren.

meepraten (1) meepraten (2) meepraten (3) meepraten (4) meepraten (5) meepraten (6) meepraten (7) meepraten (8) meepraten (9) meepraten (10) meepraten (11) meepraten (12) meepraten (13) meepraten (14) meepraten (15) meepraten (16) meepraten (17) meepraten (18) meepraten (19) meepraten (20) meepraten (21) meepraten (22) meepraten (23) meepraten (24) meepraten (25) meepraten (26) meepraten (27) meepraten (28) meepraten (29)