Opening MantelZorgcafe in Almelo

Opening MantelZorgcafe in Almelo door Steunpunt Mantelzorg Almelo

Op donderdag 4 februari was er een feestelijke opening van het MantelZorgcafe bij het Huis van

Katoen & Nu (Rosa Luxemburgstraat 4 ). Bedoeld voor alle mantelzorgers uit de gemeente Almelo.

Iedereen was welkom voor een kopje koffie en een gebakje.

De directeur van Siztwente, waar het steunpunt onder valt, en wethouder Irene ten Seldam hebben de openings- handeling verrichten

Het MantelZorgcafe zal elke 1e donderdag van de maand plaatsvinden van 11.00 uur tot 13.00 uur.

Het is een ontmoetingsplek voor iedereen die met zorg te maken heeft, ongeacht de leeftijd.

Mantelzorgers en zorgontvangers kunnen elkaar hier ontmoeten en eventueel ervaringen te delen.

Zij kunnen tevens informatie en advies inwinnen of enkel voor ontspanning en gezelligheid binnenlopen.

Als de mantelzorger even de stad in wil is dat mogelijk terwijl de ervaren gastvrouw/gastheer van

het MantelZorgcafe zich dan over de bezoeker zal ontfermen.

Door de hervorming van de langdurige zorg, wordt de rol van mantelzorgers (en vrijwilligers) steeds

belangrijker. Het is essentieel dat een grotere betrokkenheid van mantelzorgers gepaard gaat met

een betere ondersteuning van deze mantelzorgers. Als mantelzorgers onvoldoende ondersteund

worden, lopen zij het risico overbelast te raken of in een sociaal isolement terecht te komen.

Om juist op een laagdrempelige manier mantelzorgers te ontlasten voor korte tijd is het initiatief

Mantelzorgcafé op Marktdagen’ ontwikkeld.

Het traditionele mantelzorgcafé richt zich op het bij elkaar brengen van mantelzorgers. Dit concept

gaat verder. Het heeft wel als één van de resultaten dat mantelzorgers bij elkaar komen, maar het

hoofddoel van dit café is enkele uren ontlasting voor de mantelzorger, zodat hij of zij even naar de

markt kan (bij wijze van spreken). Met dit concept betrekken en ontlasten we ook die mantelzorgers

die zichzelf niet zien als mantelzorger maar wel zorgen voor een naaste. Vaak bevinden deze

mensen zich in een sociaal isolement doordat hun wereld draait om het zorgen voor hun naaste.

We willen deze mensen bereiken zodat zij de mogelijkheid hebben om ondersteuning te vragen.

mantelzorg (1)Er was koffie met gebak om het te vieren

mantelzorg (2) mantelzorg (3) mantelzorg (4) mantelzorg (5)Willem Dijkema hete iedereen welkom in het huis van Katoen & Nu

mantelzorg (6) mantelzorg (7) mantelzorg (8) mantelzorg (9)De vrijwilligers

mantelzorg (10)De directeur M.Garritsen van Siztwente, waar het steunpunt onder val

mantelzorg (11) mantelzorg (12) mantelzorg (13) mantelzorg (14) mantelzorg (15)wethouder Irene ten Seldam

mantelzorg (16) mantelzorg (17) mantelzorg (18) mantelzorg (19) mantelzorg (20)