Anja Timmer stopt als wethouder van Almelo

Anja Timmer stopt als wethouder van Almelo

anja_timmer_1

 

Anja Timmer stopt als wethouder van de gemeente Almelo. Dat maakte zij vandaag bekend in een schriftelijke verklaring aan de gemeenteraad. ‘Als bestuurder is het lastig om de juiste balans te vinden tussen werk en privé, en ik merkte voor mijzelf in toenemende mate hoe dat precaire evenwicht de laatste tijd vaak, té vaak, zoek raakte’, geeft zij als reden voor haar vertrek. Namens het college van B&W zegt burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld het aftreden van Anja Timmer te betreuren, maar zij heeft begrip voor haar beweegredenen.

 

Anja Timmer kwam vier jaar geleden namens de PvdA als wethouder in het Almelose college. Zij volgde Theo Schouten op, die burgemeester werd van Oldenzaal. Na de verkiezingen van 2014 trad zij opnieuw toe tot het college. Zij is onder meer belast met zorg en jeugdhulp, kunst en cultuur, binnenstadsontwikkeling en stadsbeheer en openbare ruimte.

 

In haar verklaring constateert Anja Timmer dat de belangrijkste dossiers binnen haar portefeuille op dit moment op orde zijn, waardoor een opvolger de mogelijkheid heeft zich in te werken zonder voor verrassingen te komen staan. Ze blijft wethouder tot haar opvolger bekend is.

Geachte leden van de raad,

 

Bij deze laat ik u weten dat ik na zorgvuldige afweging heb besloten binnenkort te willen stoppen als wethouder van de gemeente Almelo.

 

Dat was geen gemakkelijk besluit, en ik heb er enige tijd over gedaan om ertoe te komen. De afgelopen jaren heb ik me met erg veel plezier voor Almelo ingezet. Ik geniet van het werken in de stad, van de inwoners en van de uitdagingen die er lagen en liggen.

 

Tegelijkertijd merk ik in toenemende mate hoeveel deze functie van me vergt. Ik hou niet van half werk, vind het vanzelfsprekend me altijd volledig en met passie in te zetten. Werken voor lokaal bestuur kun je ook niet half doen. Wethouder ben je niet enkel tussen 8 en 5, werkweken van meer dan 60 uur zijn in Almelo zeker geen uitzondering. Het is lastig om dan de juiste balans te vinden tussen werk en privé, en ik merkte voor mijzelf in toenemende mate hoe dat precaire evenwicht de laatste tijd vaak, té vaak, zoek raakte.

 

Daarom is voor mij nu de tijd gekomen om me te oriënteren op een werkomgeving waarin grenzen tussen werk en privé eenvoudiger zijn af te bakenen. Hoewel het perfecte moment om te stoppen er waarschijnlijk nooit is, denk ik dat de tijd er nu wel geschikt voor is. College en raad zijn na een uitdagende start voortvarend bezig de toekomst van de stad vorm te geven. Met de perspectiefnota en de begroting 2016 zijn de piketpalen geslagen waarmee Almelo de komende jaren voort kan om de belangrijkste uitdagingen het hoofd te bieden.

 

Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, zie ik hoe de belangrijkste dossiers op dit moment op orde zijn. De ontwikkeling binnenstad zit inmiddels in de uitvoeringsfase, we lijken grip te hebben op de decentralisatieopgave en ook het beheer openbare ruimte en onderhoud van civiele kunstwerken gaan zoals dat zou moeten. Ook de integrale aanpak van de opvang dak- en thuislozen en het Project Dagloon lopen voorspoedig. Natuurlijk is binnen het openbaar bestuur het werk nooit af, maar een opvolger heeft, met verkiezingen over twee jaar, op dit moment de mogelijkheid zich in te werken en ruimte te creëren zonder direct voor verrassingen te komen staan.  Ik blijf mijn functie uitvoeren tot mijn partij een geschikte opvolger heeft weten te vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat op korte termijn gaat lukken. Zodra de definitieve datum bekend is waarop mijn opvolger kan worden beëdigd, zal ik de raad schriftelijk mijn formele bevestiging van ontslag toesturen.

 

De afgelopen vier jaar heb ik het wel en wee van Almelo intensief mogen meemaken, en de stad heeft zich een blijvende plek in mijn hart veroverd. Ik heb bewondering voor de veerkracht van stad, de oprechtheid van de inwoners en dadendrang van ondernemers en organisaties. Almelo een stad om heel erg trots op te zijn. Ik ben trots en dankbaar dat ik mijn bijdrage heb mogen leveren aan het besturen van deze stad. Mijn oprechte dank gaat uit naar de mensen waarmee ik op een prettige en constructieve manier samen heb mogen werken: Mijn collega’s in het college, de leden van de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, het Georganiseerd Overleg en natuurlijk de vele mensen uit de stad waarmee ik te maken heb gehad. Ik wens de stad Almelo alle goeds voor de toekomst.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Anja Timmer