De Hagedoornschool moet open blijven.

Beste mensen, beste ouders en kinderen,

Jullie houden deze stille tocht om de gemeente er van te overtuigen dat de Hagedoornschool open moet blijven. Jullie hebben gelijk want jullie school is het waard om open te blijven.

Kleine klassen, extra handen … beter onderwijs en betere resultaten.

Daar staan jullie en wij voor en daarom zullen we al het mogelijke doen om de Hagedoornschool alsnog open te houden.

De PVA vindt dat elk kind het beste onderwijs moet krijgen en voldoende aandacht verdient van de leerkracht. In een te grote klas kan een docent niet goed lesgeven en komen kinderen in de verdrukking.

Daarom moeten we investeren onder meer in extra leraren en bijscholing van huidige docenten.

Het is bittere noodzaak dat kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen’ Elk kind heeft recht op onderwijs in de eigen buurt.

De Hagedoornschool is de enige school in de wijk Goossenmaat.

Een Haagse norm voor klasgrootte biedt geen oplossing, want een definitie van een te grote klas is niet zomaar te geven.

De Hagedoornschool moet open blijven.

Tekst

Harry de Olde

hagedoornschool (1) hagedoornschool (2) hagedoornschool (3) hagedoornschool (4) hagedoornschool (5) hagedoornschool (6)

De protestmars volliep vredig

hagedoornschool (7) hagedoornschool (8) hagedoornschool (9) hagedoornschool (10) hagedoornschool (11) hagedoornschool (12) hagedoornschool (13) hagedoornschool (14) hagedoornschool (15) hagedoornschool (16) hagedoornschool (17)

Alles maar dan ook alles werd goed in de gaten gehouwen hagedoornschool (18) hagedoornschool (19) hagedoornschool (20) hagedoornschool (21)

ja wat moet ik nog zeggen het is gebeurd

hagedoornschool (22)

Nog een heel oud leerling er tussen met baard het huilen stond hem nader als lachen

hagedoornschool (23) hagedoornschool (24) hagedoornschool (25)

Dan maar weer op de step naar school

hagedoornschool (26)