Stichting Roggekamp/Peitschfonds schenkt € 10.000 aan Jeugdsportfonds Almelo

Stichting Roggekamp/Peitschfonds schenkt € 10.000 aan Jeugdsportfonds Almelo

Het Jeugdsportfonds draagt bij in de kosten van jeugdsport als het gezin dat moeilijk kan betalen.

‘Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging.
Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en benodigde sportattributen.

Ieder kind moet kunnen sporten! Dat is het motto van het Jeugdsportfonds. Ook de gemeente Almelo vindt het belangrijk dat alle kinderen uit de gemeente kunnen sporten.
Het jeugdsportfonds is een particuliere organisatie en geen overheidsinstantie. Een uitkering van het Jeugdsportfonds is daarom geen recht. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het Jeugdsportfonds. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk indien er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

m_COEN6465 m_COEN6467 Otto Snel

m_COEN6474Anthon Sjoers (Jeugdsportfonds) en Otto Snel (Stichting Roggekamp/Peitschfonds).

m_COEN6469 m_COEN6471