lintjesregen in Almelo

lintjesregen in Almelo

Almelo, 26 april 2016

LINTJES REGEN (1) LINTJES REGEN (2) LINTJES REGEN (3) LINTJES REGEN (4) LINTJES REGEN (5) LINTJES REGEN (6)Gerda zegt even dat de mensen moeten gaan staan

LINTJES REGEN (7)Daar komen ze binnen voor het lintje

LINTJES REGEN (8) LINTJES REGEN (9) LINTJES REGEN (10) LINTJES REGEN (11) LINTJES REGEN (12)De oorkonde wordt voor gelezen

LINTJES REGEN (13) LINTJES REGEN (14)1. Dhr. J.G. (Jerry) van den Bos                   LON

Al vanaf 1998 bent u adviseur en bestuurslid van de stichting Help Oost Europa,
u zorgt voor de geldwerving en onderhoudt intensief contact met sponsoren.
Twee keer per jaar reist u zelf naar Roemenië om te kijken of het geld
op de juiste plek terecht komt en of de geboden hulp wel afdoende is.
Kenmerkend voor u is uw grote betrokkenheid, uw efficiënte manier van werken
en uw schijnbaar onvermoeibare inzet. Tijdens uw bezoeken aan Roemenië bent
u van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in touw en u bent voor veel gezinnen
 daar een vertrouwenspersoon geworden. Vanuit Roemenië wordt over u gemeld
 dat u een eerlijke man bent – an honest man- iemand die zich altijd houdt aan
zijn beloften maar ook realistisch is en praktisch. Als u een beslissing moet nemen,
 luistert u eerst naar alle verschillende opvattingen om de besteoplossing te vinden
.  U bent in staat het vertrouwen te winnen van hulpbehoevende mensen in Roemenië
die niet gewend zijn om openlijk te praten over hun problemen.
En u heeft daar projecten mogelijk gemaakt die een glimlach brachten op vele gezichten
en grote vreugde in hun hart.
U wordt ervaren als een zeer betrokken, punctueel en serieus persoon die u
tot een waardevolle kracht maken binnen de stichting.
Ook in het kerkelijk leven heeft u grote verdiensten, bijvoorbeeld in de diaconie.
Het helpen en klaar staan voor uw naaste zit in uw bloed. U doet dat altijd op een
bescheiden maar deskundige wijze. U bent een aimabel persoon die altijd zoekt
naar consensus en die partijen weet te verbinden. Dat bleek onder andere
uit uw bemoeienis met de fusie van hervormde en gereformeerde gemeentes,
waarbij uw gedrevenheid en organisatietalent grote indruk maakten.
Beste Jerry van den Bos: u bent een mens om van te houden. En daarom ben ik
heel blij u te kunnen vertellen dat Zijne Majesteit Willem-Alexander heeft besloten u te
 benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

LINTJES REGEN (15) LINTJES REGEN (16) LINTJES REGEN (17) LINTJES REGEN (18)2. Dhr. H. (Herman) Jansen                                 LON 

Ook van de stichting Help Oost Europa. Maar dan met een
vrachtwagenrijbewijs. Herman is de man van het zwaar transport. U bent de drijvende
kracht achter het inzamelen en voorbereiden van de transporten en verzorgt zelf het
transport naar Roemenië en Hongarije, waar u de contactpersoon bent van onder
andere een kindertehuis voor gehandicapte meisjes. Zij hebben u daar als familielid
opgenomen in hun kring. U heeft in de loop van vele jaren duizenden kilo’s opgehaald
op adressen in Nederland en reed gemiddeld drie keer per jaar naar Oost Europa.
Eerst met een aanhanger, daarna met vrachtwagens die steeds groter werden en de
laatste jaren met een vrachtwagen met aanhanger. U bent de begeleider en stimulator
van alle vrijwilligers met als resultaat een florerende stichting. En dat alles gedurende
meer dan 20 jaar. Men vindt het onvoorstelbaar en
fantastisch dat iemand zo
hard kan werken voor het goede doel. Dit ondanks uw eigen lichamelijke beperkingen.
Mensen helpen, dat is voor u belangrijk, en andere mensen een hart onder de riem
steken. U bent iemand die zich met hart en ziel inzet voor de hulpbehoevende medemens.
Respect, acceptatie, meeleven en liefde voor anderen. Dat is de leidraad op uw weg.
Vermeldenswaardig is ook dat in het depot van de stichting Help Oost Europa een
winkel met tweedehands spullen is ingericht, waar arme mensen uit Almelo terecht
kunnen om inkopen  te doen, zoals huisraad en speelgoed voor de kinderen.
Hierdoor heeft de winkel een sociale functie in de stad en de opbrengst van de
verkoop komt natuurlijk ten goede aan de stichting Help Oost Europa.
U geeft leiding aan de winkel, waarbij u zeer gemotiveerd bent en een natuurlijk gezag
heeft bij de vrijwilligers. “Als Herman er is, is alles goed geregeld”, zeggen zij.
Wat een prachtig compliment…
Beste Herman Jansen, mede gezien uw andere verdiensten, in het kerkelijk werk en
voor het Muziektheater Servus, ben ik heel blij dat Zijne Majesteit Koning
Willlem-Alexander heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

LINTJES REGEN (19) LINTJES REGEN (20) LINTJES REGEN (21) LINTJES REGEN (22) LINTJES REGEN (23)3. Mw. D.H.J. (Diny) Jurg-Post                    RON

Vrijwilliger en bestuurslid van de Looleeruiters, vrijwilliger van de Almelose
Ruiterdagen, vrijwilliger bij de Gravenruiters, vrijwilliger bij de stichting De Klup,
en zo kan ik wel even doorgaan, want u doet zoveel dat me werkelijk afvraag hoe u
nog tijd overhoudt voor uw werk op de afdeling Radiologie bij de Ziekenhuisgroep
Twente, terwijl u ook nog moeder en mantelzorger bent. Jarenlang zette u zich
belangeloos in voor heel veel organisaties (bij de Looleeruiters begon u al in 1994)
 en tot op de dag van vandaag gaan uw inzet en gedrevenheid onverminderd door.
Veel van uw activiteiten staan in het teken van verstandelijk gehandicapten, mede
omdat u zelf een gehandicapte dochter heeft. Zo richtte u samen met anderen
de oppas- en thuishulpcentrale Midden en Noord-Oost Overijssel op, was u consulent
bij de Nederlandse Sportbond voor Gehandicapten en bent u coördinator van het
huifbedrijden bij  De Gravenruiters. De groeiende belangstelling voor het huifbedrijden
is mede te danken aan uw betrouwbare en betrokken inzet. U was nauw betrokken bij
de oprichting van de Cliëntenraad van de Twentse Zorgcentra, waarbij u vanuit uw
gedreven persoonlijkheid onder andere hebt meegewerkt aan de Zorgvisie, die is
ontwikkeld vanuit cliëntperspectief.
Al sinds 1994 bent u vrijwilliger bij De Klup, waar u  vooral bezig bent met het
recreatief zwemmen,  maar bijvoorbeeld ook als begeleider naar het jaarlijkse muziek-
evenement in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Een spektakel met zo’n 13.000 mensen
met een beperking, waarbij u een groepje van 5 personen onder uw hoede heeft.
Een enorme  verantwoordelijkheid want het risico is groot dat er iemand kwijt raakt.
Dat is al heel wat, maar wat te denken van het begeleiden van verstandelijk gehandicapten
naar Disneyland Parijs, waarbij de begeleiding zelf verantwoordelijk is voor de busreis,
het inrichten en verblijven in bungalows, zelf eten koken en ga zo maar door?
Als voorzitter van de toenmalige Oppas- en Thuiscentrale sprong u al in 1980 op
de bres voor mantelzorgers. Een woord dat pas vele jaren later bekend werd.
Uw drive is dat de zorg voor een naaste niet alleen hoeft te worden gedragen,
en dat beide ouders zorg met een baan kunnen combineren. Met uw enorme inzet,
sterke persoonlijkheid, betrokkenheid, enthousiasme, uw frisse kijk en kunde
heeft u daaraan een grote bijdrage geleverd. Daarmee toonde u een
vooruitziende  blik. Als het gaat om mantelzorg was u echt een visionair
. Veel mensen zijn u dank verschuldigd voor uw niet aflatende ijver om
mensen met een gehandicapte huisgenoot enige lucht te geven.
Ook binnen de paardensport betekent u veel. Niet alleen bij wedstrijden zoals
de Almelose Ruiterdagen, maar ook als één van de coördinatoren van het plan om
ponyrijden voor alle lagen van de bevolking toegankelijk te maken. Inmiddels
krijgen wekelijks 40 jonge kinderen les tegen een zeer geringe vergoeding.
Uw open houding en het vertrouwen dat u uitstraalt, maakt dat iedereen bij u terecht kan.
U biedt altijd een luisterend oor. U geeft mensen het gevoel dat ze er toe doen…
Mensen noemen u spontaan, behulpzaam, vol energie en warm aanwezig.
Iemand anders zei: “Gewoon een prachtmens.”
Beste Diny Jurg, ik ben blij u als eerste te kunnen feliciteren met het feit dat
Koning Willem-Alexander u heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

LINTJES REGEN (24) LINTJES REGEN (25) LINTJES REGEN (26) LINTJES REGEN (27) LINTJES REGEN (28)4. Dhr. E.H. (Evert) Lammers                         LON

 de man die als biologieleraar op de Gemeentelijke Mavo hele generaties
Almeloërs heeft verteld over de bloemetjes en de bijtjes. Maar daarom heb ik u hier niet naar
voren gevraagd. Want u bent ook de man van de kruidentuin in De Schelfhorst en de
man van de Gallowayrunderen in De Schelfhorst, die later werden vervangen door
zogenaamde brandrode runderen, én de man die meer dan 140 artikelen heeft
geschreven over de geschiedenis van de straatnamen in De Schelfhorst: allemaal borgen,
states en havezathes. Bovendien bent u waarschijnlijk bij alle inwoners van
De Schelfhorst wel eens aan de deur geweest want er is bijna geen goed doel
waarvoor u niet heeft gecollecteerd. Van de Nierstichting tot Amnesty International.
En de latere Wereldwinkel is ooit bij u thuis begonnen. Daaruit blijkt wel hoeveel
hart u heeft voor uw medemens. Zo begeleidde u 6 jaar lang een Somalisch gezin,
en u hielp hen met het leren van de Nederlandse taal.
Vanaf 1965 tot nu zet u zich vrijwillig in voor het IVN, het Instituut voor Natuureducatie.
Gezien uw onderwijsachtergrond en uw grote belangstelling voor de natuur was het logisch
dat zich vooral bezig hield met educatie. Zoals het organiseren van tentoonstellingen voor de
hoogste groepen van het basisonderwijs.  Er kwamen wel 1000 leerlingen per jaar naar die
exposities. U maakte daarvoor onder andere foto’s, tekeningen en andere illustraties.
Later werden dat levensgrote schilderijen, gewijd aan onder andere de Gravenallee een de
Engbertdijksvenen. Geweldige, indrukwekkende kunstwerken, die heel veel tijd en moeite
kostten om ze klaar te krijgen. Het IVN kon op u altijd een beroep doen:
ook op het leiden van natuurwandelingen, en het rondbrengen van het afdelingsblad.
En dan dat braakliggende stuk land aan de Borg Ekenstein. Buurtbewoners gooiden er
hun tuinafval neer. Samen met Geerte Bos nam u het initiatief tot de aanleg van een
kruidentuin. Daarmee wilden jullie het aanzien en de schoonheid van de wijk
verbeteren. Daar had je wel vrijwilligers voor nodig. U was de stuwende kracht:
motiverend, activerend, inspirerend en stimulerend. Met een grote groep vrijwilligers
ging het stap voor stap verder met als resultaat dat de kruidentuin al geurend en
kleurend kon opbloeien. Nu zijn er zo’n 150 verschillende kruiden, maar ook vlinders,
bijen en hommels. Ook daar geeft u nog steeds rondleidingen en bent u
vraagbaak, ook voor jongeren. Die vertellen soms over hun persoonlijke
problemen, waarbij u ze als oud-leraar van advies kan dienen.
Veel mensen kennen u natuurlijk ook als de jarenlange verzorger van de beroemde
Gallowayrunderen in de groenstrook aan de rand van De Schelfhorst. In 2013 werden
die vervangen door de iets minder beroemde Nederlandse brandrode
runderen, maar uw werk werd er niet minder om: toezicht houden,
hand- en spandiensten verrichten en als het nodig is: bijvoeren.
Beste Evert Lammers, u heeft zich gedurende lange tijd ingespannen ten bate van de
samenleving en anderen gestimuleerd. Daarom heeft Koning Willem-Alexander besloten
u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

LINTJES REGEN (29) LINTJES REGEN (30) LINTJES REGEN (31) LINTJES REGEN (32) LINTJES REGEN (33) LINTJES REGEN (34)5. Mw. H.(Henny) van Marle-de Vries        LON

wij kennen elkaar dus ik mag ‘jij’ zeggen maar dat doe ik niet.
Want ook voor u is nu een plechtig moment aangebroken…

Al vanaf 2002 geeft u leiding aan de kledingcommissie van Muziektheater Servus,
en dat is een hele lange tijd. U bent de grote inspiratiebron voor de dames van de
kledingcommissie en stuurt elke dinsdag in het atelier 10 dames aan om de kleding op
tijd klaar te krijgen voor de nieuwste productie. Met een scherp oog bewaakt u de strikte
 regels die gelden voor de kleding en de sieraden. U wijst de leden op de correctheid van
de kleding.
U heeft voor iedereen een warm hart en een luisterend oor, vandaar dat de
taken Lief en Leed bij u in uitstekende handen zijn. U zorgt ervoor dat een kaartje wordt
gestuurd namens de  vereniging of dat een zieke wordt bezocht, uiteraard vergezeld van een
bloemetje.
Ook het regelwerk kan Servus met een gerust hart aan u overlaten. U bent als
tweede secretaris de vaste notulist en in de sinterklaastijd regelt u optredens
van de jaarlijkse sinterklaasmusical bij de bedrijven. De opbrengsten daarvan
komen ten goede aan de vereniging. Dankzij u is alles altijd prima geregeld.
Kortom, u bent een  lid van Servus dat onmisbaar is, zeer betrokken en voert uw vele
taken uit op een contentieuze, prettige en plezierige wijze. Een lot uit de loterij voor de
vereniging. De moeder van Servus.
Dat u een energiek en maatschappelijk betrokken persoon bent, blijkt ook uit
het feit dat u al sinds 2004 bovenmatig actief bent in het bestuur van serviceclub
Inner Wheel. Dat getuigt van grote loyaliteit en inzet. En in vroeger jaren heeft u grote
indruk gemaakt als vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk en als voorzitter van de
ouderraad van de Koningin Emmaschool, tegenwoordig basisschool De Wierde.
Mede dankzij u is die school op de kaart gezet. Dat er naast goed onderwijs ook veel
aandacht was voor activiteiten gaf de school naamsbekendheid en deed de school groeien.
Hierbij wil ik met name noemen de positieve ondersteuning die u verleende bij het
fuseren van twee wijkscholen tot één Protestants-Christelijke school. Maar u was daar
ook lees- en rekenmoeder, handvaardigheidsondersteuner en stond altijd meteen paraat
als er iets op school moest gebeuren. U heeft een wijdverbreid netwerk en weet daardoor
altijd de juiste personen aan te spreken. Uw hart lag ook bij het organiseren van
activiteiten voor minder bedeelden, voor de zending en voor goede doelen.
Beste Henny van Marle, u bent een initiatiefrijk en betrouwbaar persoon die zich vele jaren
lang heeft ingezet voor de maatschappij en uw medemens. Daarom heeft Koning Willem-Alexander
besloten u t benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

LINTJES REGEN (35) LINTJES REGEN (36) LINTJES REGEN (37) LINTJES REGEN (38) LINTJES REGEN (39)6. Mw.D. (Dini) Vink-van Rijsdam             LON

Leidster van de kinderclub van de Protestantse Gemeente Almelo maar bovenal
ambassadeur van het ROC van Twente en ambassadeur van de stichting Lezen
en Schrijven. Kinderen hebben uw hart, mevrouw Vink, vandaar dat u al heel lang
bent betrokken bij het kinderwerk als vrijwilliger en leidinggevende in Het Nieuwland.
In die wijk speelt u ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol. U toont
trouw en onbaatzuchtig een grote bewogenheid met mensen die in nood verkeren.
Vanuit uw grote betrokkenheid kunnen kinderen altijd bij u terecht met hun vragen en
problemen en als ze thuis niet hebben gegeten, dan maakt tante Dini dat wel voor ze klaar.
Toen u als leidster van de kinderclub werd gevraagd de namen van de kinderen te
noteren en voor te lezen uit de bijbel, kwam aan het licht dat u niet kon lezen en schrijven.
Daarmee was u één van de 1,3 miljoen volwassenen in Nederland die niet goed kunnen
lezen en schrijven. Als kind miste u veel lessen omdat u vaak thuis moest helpen en
op uw vijftiende jaar ging u al van school. Tot uw 45 ste wist u uw handicap verborgen
te houden maar na het nemen van een heel hoge  drempel besloot u een cursus lezen en
schrijven te volgen op het ROC. Sindsdien geeft u zelfstandig leiding aan de kinderclub
in Het Nieuwland maar bent u ook ambassadeur geworden van het ROC én van de
stichting Lezen en Schrijven. Juist vanwege uw dankbaarheid over het feit dat u hebt
 leren lezen en schrijven.
U werd de covergirl van een folder die huis aan huis werd verspreid. Een lokale
bekendheid! U reisde als ambassadeur door het  land, gaf interviews, en verscheen
op de landelijke televisie. In uw verhaal zit puurheid, maar ook een lach en een traan.
Voor de stichting Lezen en Schrijven bent u van onschatbare waarde. U bent namelijk
over uw schaamte heen gestapt en hebt aan heel het land verkondigd dat je nooit
te oud bent om te leren. U hebt in alle media verteld dat leren lezen en schrijven je zoveel
gelukkiger maakt. Hiermee bent u een rolmodel voor alle laaggeletterden in Nederland.
U laat zien  dat je je niet moet schamen, maar trots moet zijn op de stappen
die je neemt. Zo heeft u heel veel mensen over de streep getrokken.
Dini  Vink, mensen als u zijn het cement van de samenleving. Georganiseerd of
ongeorganiseerd, in volle aandacht of in alle stilte, u helpt gewoon waar het nodig is,
of waar niemand anders is om te helpen. Dat verdient grote waardering. Daarom heeft
Koning Willen-Alexander besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

LINTJES REGEN (40) LINTJES REGEN (41) LINTJES REGEN (42) LINTJES REGEN (43)8. Mw. F.J. (Rie) Zeillemaker-Schutten LON

Sinds 1992 actief bij de Bleekkerk, vele jaren als lid van de kerkenraad, en nu
nog steeds beheerder van de muziekbibliotheek, wijkcontactpersoon en vrijwilliger.
U zorgt ervoor dat de door de Bleekkerk ingezamelde boodschappen terecht komen
bij stichting De Boodschappenmand, die hulp biedt aan gezinnen die in nood
zitten. U bent ook nog steeds actief voor de stichting Help Oost Europa,
waarbij u zich in het bijzonder inzet bij het sorteren van ingezamelde kleding.
Ook bent u coördinator van De Boodschappenmand, die met z’n 20 vrijwilligers
hulp biedt aan tussen de 30 en 90 hulpbehoevende gezinnen.  U hebt achter de schermen en
met veel respect het initiatief van Boodschappenmand-oprichtster Nolda Schepers voortgezet.
De integere manier waarop u dit regelde was een voorbeeld voor de vrijwilligers. De manier
waarop u reageerde op soms moeilijke situaties en belangen verdient grote
bewondering. Met groot optimisme blijft u die diverse belangen behartigen.
Graag wil ik nog memoreren dat u ook vele jaren vrijwillig actief bent geweest als docent
Nederlands in het Asielzoekerscentrum. Dat leidde soms tot persoonlijke contacten en u
 hielp met praktische zaken zoals winkelen, maar ook gewoon leuke dingen doen
die niet duur zijn. Zoals ontbijten bij Ikea samen met een Turkse vrouw.

Rie Zeilmaker, u zet zich al vele jaren in voor de zwakkeren in de samenleving, met
een onverwoestbaar goed humeur. U bent daarom een grote inspiratie geweest voor anderen.
U heeft zich dus niet alleen geruime tijd ingezet ten bate van de samenleving, maar daarbij
heeft u ook vele anderen gestimuleerd. Het doet mij daarom heel veel deugd u
te kunnen meedelen dat Zijne Majesteit Willem-Alexander heeft besloten u te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

LINTJES REGEN (44) LINTJES REGEN (45)

Even het wilhelmus zingen

LINTJES REGEN (46) LINTJES REGEN (47)De oranje bitter komt er aan

LINTJES REGEN (48) LINTJES REGEN (49)

Even de groeps foto

Toespraak voorafgaand aan de uitreiking door Jon Hermans – Vloedbeld

Dames en heren, meisjes en jongens,

Van harte welkom in dit prachtige stadhuis, het huis van onze stad.
Het ziet er hier nogal officieel uit, maar ook heel feestelijk.
Ik weet niet onder welke valse voorwendselen u hier naar toe bent gelokt,
maar u heeft inmiddels  vast wel een vermoeden van wat er staat te gebeuren.

Excuses voor de manier waarop u bent misleid, maar dat was even nodig vandaag.
Want vandaag willen we u echt een verrassing bezorgen. Ik ben blij dat u er
allemaal in bent getrapt, want het wordt een hele mooie ochtend voor u.
Morgen, woensdag 27 april, viert koning Willem-Alexander zijn 49-ste verjaardag.
En dat vieren we in Almelo mee, met allerlei festiviteiten en met natuurlijk
de traditionele vrijmarkt. Een feest voor alle Almeloërs, een feest van
saamhorigheid.
U weet ook dat op de dag vóór Koningsdag de al even traditionele Lintjesregen
neerdaalt in heel Nederland, dus ook in Almelo. De 26-ste april is de dag waarop
Zijne Majesteit de Koning Koninklijke onderscheidingen toekent aan mensen
die dat in zijn  ogen, en in die van hun omgeving, hebben verdiend.
Want bij elk compliment dat wordt gegeven, wordt de samenleving weer een
stukje rijker.
Wie zo’n onderscheiding ontvangt, is daar meestal ontzettend trots op.
En daar heeft ‘ie alle reden toe. Want je krijgt zo’n onderscheiding niet zo maar.
Je moet er wat voor hebben gedaan, en de aanvragen worden altijd goed beoordeeld.
Je krijgt zo’n onderscheiding omdat je bijzondere verdiensten hebt, die grote
maatschappelijke betekenis hebben. Het gaat dus niet om wie je bent, maar om
wat  je hebt gedaan.
Het gaat om mensen die de samenleving een stukje beter, een stukje
rijker hebben gemaakt. Mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen.
Ze doen het omdat ze iets willen betekenen voor anderen, en ze zijn
daarom van onschatbare waarde voor de samenleving.