Stichting Roparun, de Almeloopers overhandigen een bedrag van zo’n 77.000 euro,

Donderdagavond  om 19.00 uur overhandigen Stichting Roparun, de Almeloopers en de gemeente Almelo zes cheques aan organisaties die zich bezig houden met palliatieve zorg in Almelo. Het gaat om een totaal bedrag van zo’n 77.000 euro, beschikbaar gesteld omdat deelnemers aan de Roparun de feestelijke doorkomst in Almelo hogelijk waardeerden.

De bijeenkomst vond  plaats in de raadszaal van het stadhuis

Uitreiking door loco-burgemeester / wethouder Irene ten Seldam,

presentatie van de avond: Harry Middeljans.

Ook aanwezig: Team 260 Almeloopers

Afvaardiging van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg uit Rotterdam

De Almeloopers hebben de afgelopen 7 jaar €250.220,01 bijeengebracht voor de Stichting Roparun Palliatieve Zorg

roparun (1) roparun (2) roparun (3) roparun (4)Harry Middeljans praatte de boel aan elkaar vast Roparun  Henk te Velde en Auke de Boer

roparun (6) roparun (7) roparun (8)Het welkomstwoord werd gedaan door Ben Kamphuis

roparun (9)Openingswoord door Mevr Irene Ten Seldam

roparun (10) roparun (11)De eerste cheque van 8985 Euro was voor ZGT Almelo Ronnie van Riet nam die in ontvangst

roparun (12) roparun (13) roparun (14)De tweede cheque van 2500 Euro was voor Herstelverblijf ‘t Nieuwland

roparun (15) roparun (16)De derde cheque van 2900 Euro was voor De Vriezenhof in Vriezeveen

roparun (17) roparun (18)De vierde Cheque van 5420 Euro was voor Trivium Meulenbeld Zorg

roparun (19)Harry Middeljans in gesprek met Auk de Boer

roparun (20) roparun (21)De vijfde cheque van 8415 Euro was voor Zorgaccent

roparun (22)Afvaardiging van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg uit Rotterdam Henk te Velde en Auk de Boer

roparun (23) roparun (24) roparun (25)

De zesde cheque van 49.600. Euro was voor het op te richten

kankerpatiënten /ex-kankerpatiënten en hun naasten

roparun (26)