Zondagmiddag vond de ceremonie Stolpersteine plaats in het stadhuis van Almelo

Zondagmiddag vond de ceremonie Stolpersteine plaats in het stadhuis van Almelo.

Louk Mendels sprak namens de werkgroep Almelo.

Justin Noppers(5 Havo) en Marco te Korstschot (4 Havo) lazen de namen voor van degenen voor wie een Stolperstein is geplaatst.

Eléon de Haas zegde het Kaddischgebed .

Gijs Stork sprak namens de gemeenteraad van Almelo . Hij legde een verband tussen verleden en heden, constateerde dat de les uit het verleden nog niet geleerd is in verband met de vluchtelingenproblematiek. Hij benadrukte aan de hand van persoonlijke ervaringen van familie van hemzelf en gemeenteraadsleden vooral de willekeur in redding en ondergang in de Tweede Wereldoorlog.

Ook David Simon vergeleek de christelijke en islamitische vluchtelingen van nu met de joodse vluchtelingen van toen.

Hans Krol, lid van de werkgroep sprak en overdenking uit, waarna de aanwezigen vertrokken voor een rondgang naar de twintig gelegde stenen.

stopersteine (4)Het optreden was van Klezmerband Kozmozh

stopersteine (1) stopersteine (2) stopersteine (3) stopersteine (5) stopersteine (6) stopersteine (7) stopersteine (8) stopersteine (9)

Welkomstwoord door Louk Mendels

stopersteine (10) stopersteine (11) stopersteine (12) stopersteine (13) stopersteine (14)Justin Noppers(5 Havo) en Marco te Korstschot (4 Havo) lazen de namen

voor van degenen voor wie een Stolperstein is geplaatst.

stopersteine (15) stopersteine (16)Gijs Stork sprak namens de Gemeenteraad Almelo

stopersteine (17)Toespraak David Simon

stopersteine (18) stopersteine (19) stopersteine (20) stopersteine (21) stopersteine (22)Hans Krol deed de Overdenking

stopersteine (23)Iedereen ging op pad naar de 20 gelegde stenen

stopersteine (24)Hagengracht

stopersteine (25) stopersteine (26) stopersteine (27)Doelenstraat

stopersteine (28) stopersteine (29) stopersteine (30)