Zesde Almelose veteranenbijeenkomst

Zesde Almelose veteranenbijeenkomst

 Almelose veteranen

Op woensdag 22 juni  jl reageerden omstreeks 100 almelose veteranen op de uitnodiging van de Gemeente Almelo om hun veteranendagte vieren in het huis van de stad.

Het feest werd gevierd in het personeels restaurant van het stadhuis.

De burgemeester mevr. Jon Hermans opende de avond en memoreerde over de voorgaande jaren.

Zeven jaar terug werd de eerste veteranendag gehouden in Almelo. De aanwezige veteranen  waren

Van diverse missies. Enkelen werden in het zonnetje gezet, dit betrof een oud KNIL militair van 93 jaar,  die nog aan de Birma spoorweg had gewerkt. Hij was de oudste aanwezige veteraan. Maar ook

de jongste veteraan werd in het zonnetje gezet. Dit betrof een 18 jarige marineman. De gehele avond had een reunie karakter waar de veteranen van de diverse missies elkaar wel wisten te vinden.

Bernard Schutte dankte de Burgemeester, namens de veteranen (VCA) voor haar inzet omtrent de veteranendagen en overhandige de Burgemeester een  bos bloemen.

Hierna kregen de veteranen een rijsttafel aangeboden de zgn ( blauwe hap) die men zich goed liet smaken.

 

veteranendag (1) veteranendag (2) veteranendag (3) veteranendag (4) veteranendag (5) veteranendag (6) veteranendag (7) veteranendag (8) veteranendag (9) veteranendag (10) veteranendag (11) veteranendag (12) veteranendag (13) veteranendag (14) veteranendag (15) veteranendag (16)

Een jonge veteraan van 24  en een Oude veteraan van 94

veteranendag (17) veteranendag (18) veteranendag (19) veteranendag (20) veteranendag (21)