Prestatieovereenkomst 2017 t/m 2021, Woonvisie Almelo 2020

Prestatieovereenkomst 2017 t/m 2021, Woonvisie Almelo 2020:

Almelose Woningstichting “Beter Wonen”, Gemeente Almelo, Mijande Wonen, Woningstichting “St. Joseph” en de huurdersbelangenorganisaties werken de komende jaren aan de opgaven van de Woonvisie.

Op donderdag 8 december 2016 was de ondertekening en toelichting van de Prestatieovereenkomst wonen 2017/20121. Met wethouder Javier Cornelissen namens de gemeente Almelo, de corporatiedirecteuren Peter van der Hout (AWS Beter Wonen), Peter Zuithof (Mijande Wonen) en Jan Kamst (WST. St. Joseph Almelo) en de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties Wim van der Elst (Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen), Harm Nieboer (Huurdersadviesraad STJA) en Herman Punte (Huurdersraad Mijande Wonen).

De ondertekening en toelichting vondt plaats in het Stadslab Indië, Sluiskade Noordzijde

m_C_M_2232 m_C_M_2233 m_C_M_2234 m_C_M_2237 m_C_M_2239 m_C_M_2240 m_C_M_2241 m_C_M_2243 m_C_M_2247 m_C_M_2252 m_C_M_2255 m_C_M_2258 m_C_M_2261 m_C_M_2264 m_C_M_2269 m_C_M_2270 m_C_M_2274 m_C_M_2278 m_C_M_2282 m_C_M_2289 m_C_M_2291 m_C_M_2292