Almelo kartrekker bij oprichting Stichting Urgente Noden Twente

Almelo kartrekker bij oprichting Stichting Urgente Noden Twente

Vertegenwoordigers van elf Almelose maatschappelijke organisaties hebben woensdag, samen met de gemeente en de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht de oprichtingsakte voor de nieuwe Stichting Urgente Noden Twente getekend.

Gemeenten zijn gebonden aan algemene wetten en regels en kunnen niet in alle situaties voor individuele (nood)situaties een uitzondering te maken. SUN Twente voorziet in deze noodzakelijke behoefte. Uitsluitend dienst- en hulpverlenende organisaties kunnen een aanvraag doen bij SUN Twente. Maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulpverlening, zorginstellingen, geestelijke gezondheidszorg zijn daarvan voorbeelden. De organisatie van SUN Twente wordt ondersteund door SUN Nederland.

De stichting start met het lenigen van nood in Almelo, Twenterand, Tubbergen en Dinkelland, maar hoopt nadrukkelijk dat andere Twentse gemeenten aanhaken. Dit publiek-private initiatief voor een noodhulpbureau is heel belangrijk voor mensen die tussen de wal en het schip terecht zijn gekomen. SUN Twente maakt met een financiële gift een tijdige oplossing mogelijk voor individuele nood. De Stichting kan zo nodig binnen 24 uur in actie komen. Het gaat hierbij altijd om urgente, financiële noodsituaties van cliënten van dienstverlenende of hulpverlenende instellingen, die niet op een of andere wijze in aanmerking komen voor andere voorzieningen. De Stichting wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs van lokale en landelijke fondsen en door kerken die dit werk belangrijk vinden. Als mede-initiatiefnemer zal de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht hieraan ook een bijdrage leveren. Alle giften gaan 100% naar cliënten. De aangesloten gemeenten een steentje bij aan de kosten van het noodhulpbureau.

URGENT NODEN (1) URGENT NODEN (2)

Alles is notarieel vast gelegd door de notaris Egbert Willems

URGENT NODEN (4) URGENT NODEN (5) URGENT NODEN (6) URGENT NODEN (7) URGENT NODEN (8) URGENT NODEN (9) URGENT NODEN (10) URGENT NODEN (11) URGENT NODEN (12) URGENT NODEN (13) URGENT NODEN (14) URGENT NODEN (15) URGENT NODEN (16) URGENT NODEN (17) URGENT NODEN (18) URGENT NODEN (19) URGENT NODEN (20) URGENT NODEN (21) URGENT NODEN (22)