C.D.A. wenst iedereen een mooi, liefdevol, gezond en gezellig jaar mag worden.

C.D.A. wenst iedereen  een mooi, liefdevol, gezond en gezellig jaar mag worden.

Wat een passend tafereel op de ochtend van 13 januari 2017 om half acht vlak voor het eerste CDA Nieuwjaarsontbijt. Een winters landschap, overal sneeuw op de weg naar café Nielz. Het weerhield de vele belangstellenden niet om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst.

Na een hartelijk welkom door de bestuursvoorzitter van CDA Almelo, Joukje van Roekel die nog even kort refereerde aan succesvolle minderheidscoalitie in Almelo, gevormd onder leiding van de CDA fractievoorzitter Marcel Zielman. Dit jaar is de raad in deze nieuwe rol gegroeid en kunnen we ons een voorbeeld noemen voor Nederland, alwaar steeds vaker de versnippering zichtbaar is. Almelo bewijst dat het prima mogelijk is om op deze manier de stad te besturen. We hebben immers allen hetzelfde doel, we willen allemaal een financieel gezonde stad waar het goed vertoeven is.

Daarna kregen 5 mensen uit de zorgsector in Almelo ieder maximaal 2 minuten de tijd om hun punt te maken richting de burgemeester Arjen Gerritsen en wethouders Irene ten Seldam, Christien van Wijk en de aanwezige raadsleden.

Irma Harmeling, bestuurder ZorgAccent maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de huidige vormen van dagbesteding voor mensen met dementie, door de verlaging van de tarieven en vraagt het beleid te heroverwegen.

Fred Schrander, voorzitter van bestuur TriviumMeulenbeltZorg, benoemt het hoge niveau van de zorginstellingen in Almelose te weten ZGT, TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent en CarintReggeland. Om goede zorg te kunnen blijven bieden is een intensieve samenwerking nodig waarbij de gemeente niet mag ontbreken. Hij roept de gemeente op aan te schuiven bij dit overleg.

Huub Gerard, Thuisgenoten vraagt de gemeentelijke bestuurders, het kaf van het koren te scheiden opdat hoogwaardige zorg geleverd kan blijven worden. Hiervoor is partnership cq. vertrouwen nodig tussen alle betrokkenen.

Jeroen Traas, manager crisisdienst Dimence bezocht afgelopen najaar samen met een collega Engeland in verband met het daar succesvolle Street-triage project. Het idee is simpel en doeltreffend: een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door ‘personen met verward gedrag’ die bij de politiemeldkamer binnenkomen.

In zijn presentatie gaf Jeroen aan nu de gemeenten in Twente op te willen zoeken om met hen en de ketenpartners de mogelijkheden te bezien om Street-triage naar Twente te halen en zo een onderscheidende én in Engeland bewezen effectieve aanpak van overlast door verwarde personen in te richten.

Janke Snel, directeur Centrale Huisartsenpost Almelo en de Federatie Eerstelijnszorg brengt onder de aandacht dat 80% van de contacten met de huisartsenpost niet acuut zijn. Om het betaalbaar en beheersbaar te houden, moeten er dingen veranderen. Beeldbellen is een nieuwe vorm van zorg, maar wellicht is het een idee om huisartsenpost onder het eigen risico te laten vallen. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de kwetsbare ouderen, die steeds langer thuis blijven wonen. Het is van belang om te voorkomen dat deze ouderen in een crisissituatie op de eerste hulp terechtkomen.

Na deze korte pitches werd er een heerlijk ontbijt genuttigd en werden er tal van gesprekken gevoerd en verbindingen gelegd. CDA Almelo gaf hiermee een mooi voorbeeld van hoe in korte tijd veel informatie opgehaald kan worden waarmee we met zijn allen verder kunnen bouwen aan onze stad Almelo.

cda (1) cda (2) cda (3) cda (4) cda (5) cda (6) cda (7) cda (8) cda (9) cda (10) cda (11) cda (12) cda (13)