Gemeente vol optimisme het nieuwe jaar in.

Gemeente vol optimisme het nieuwe jaar in.

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almelo, afgelopen zaterdag in het stadhuis was de stemming bij de vele Almeloërs die op dit evenement afkwamen opperbest. Natuurlijk was er het besef dat 2016 een moeilijk jaar is geweest maar wat overheerste was het feit dat men denkt de zaken weer aardig onder controle te hebben.

Almelo is teruggegaan van vijf naar vier wethouders, twee moesten tussentijds hun biezen pakken en een stelde tussentijds haar functie ter beschikking.

Dat is allemaal niet zonder horten en stoten gegaan. De PvdA verloor de helft van de fractie en toen de storm was gaan liggen kende de gemeenteraad van Almelo vijftien partijen. Inmiddels zijn er veertien over wegens het terugtreden van een van de opstandigen in de eigen partij.

Burgemeester Arjen Gerritsen, was in zijn toespraak positief over de toekomst. Samen met de winnaars van de junior stadprijs, de negen jarige Anoek v.d. Heide en de 15 jarige Bente van Houten schetste hij een beeld voor 2017 waarover de stad niet te klagen heeft. Na de gebruikelijke begroeting en zijn nieuwjaarswens ging de burgemeester verder in op zaken die voor de toekomst op de rol staan.

Hij noemde Almelo een afspiegeling van de wereld daarbij doelende op het feit dat mensen in Almelo woonachtig zijn uit tal van landen en werelddelen. We vormen met elkaar een hechte gemeenschap waarbij hij het belang van Heracles voor Almelo niet onder stoelen en banken stak. Almelo zorgt goed voor de mensen die het wat minder hebben, minderbedeelden, daklozen en werklozen. Dat baart zorgen maar hij heeft de overtuiging dat ook die problemen, samen met de winnaars van de junior stadprijs, in 2017 sterk zullen verbeteren.

Almelo , een stad waar duizenden vrijwilligers hun best doen voor jong en oud om dat leefmilieu te creëren wat nodig is voor een gezonde samenleving.

Alle activiteiten vormen het weefsel voor de samenleving en dat mogen we nooit vergeten. Met de ons omringende plaatsen werken we keihard aan het nog leefbaarder maken van situaties die anno 2017 eigenlijk niet meer mogen ontstaan. De financiële situatie van de stad, het parkeerbeleid en de winkelleegstand in de binnenstad zijn zeker ook punten voor het komende jaar.

Na de heilswens van de burgemeester was er alle ruimte voor een hapje en een drankje en de vele mensen die op dit gebeuren waren afgekomen lieten het zich allemaal goed smaken.

Met vriendelijke groet,

Hendry Bosch

GEMEENTE (1) GEMEENTE (2) GEMEENTE (3) GEMEENTE (4) GEMEENTE (5) GEMEENTE (6) GEMEENTE (7) GEMEENTE (8) GEMEENTE (9) GEMEENTE (10) GEMEENTE (11) GEMEENTE (12) GEMEENTE (13) GEMEENTE (14) GEMEENTE (15)