Waaks’ actie in alle wijken

Dinsdag maakten wij een begin met onze ‘Waaks’ actie. Hierbij worden felgekleurde hondenbandjes (en uiteraard preventietips ed)  uitgedeeld aan hondenbezitters in wijken waar veel wordt ingebroken (zie hiervoor bijgevoegd persbericht) Dit project is eerder in onder andere Zutphen uitgerold en was daar een groot succes!  De actie ging door alle wijken

Ruik je onraad? Bel 112

Al lange tijd roept de politie inwoners op om direct 112 te bellen bij verdachte situaties. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat buiten zijn in hun buurt. Hondenbezitters zijn zulke mensen en daarmee zijn zij belangrijke ogen en oren en hun buurt. De gemeente Almelo en de politie besteden de komende tijd extra aandacht aan deze groep. Het doel: samen inbraken, overvallen, straatroven en overlast tegengaan. Viervoeters kunnen een opvallende halsband tegemoet zien!

In de maanden februari en maart zullen medewerkers van stadstoezicht en politieagenten aanwezig in een aantal wijken waar veel inbraken plaatsvinden. Ze gaan in gesprek met hondenbezitters om hen te stimuleren om direct de politie te bellen bij een verdachte situatie. Als bedankje krijgen de hondenbezitters een opvallende halsband voor hun hond.

Vooral in de donkere dagen behoefte aan extra ogen en oren

De periode waarin het ‘s ochtends later licht is en ’s avonds eerder donker, is van oudsher een periode waarin het voor criminelen makkelijker is om hun slag te slaan. De politie zet in deze Donkere Dage extra maatregelen en acties in. Die bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere surveillances op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan. Maar de politie kan het natuurlijk niet alleen. Buurtbewoners zijn de oren en ogen in de buurt en daarmee leveren ze een bijdrage aan de veiligheid in hun wijk.

Ook hondenbezitters kunnen helpen

Hondenbezitters lopen meerdere keren per dag met hun honden vaak dezelfde ronde en herkennen daardoor afwijkende zaken en verdachte situaties. Door dit op zo’n moment direct te melden via het alarmnummer 112, hoopt de politie meer verdachten op heterdaad aan te houden. Ook kan door de geleverde informatie misschien een inbraak worden voorkomen.

Verdachte situatie: bel 112

Voor veel mensen is het nog onduidelijk wanneer ze 112 mogen bellen. Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.  Aarzel geen seconde en bel direct 112. Noteer als het kan kentekens van verdachte auto’s en/of het signalement van een verdacht persoon en geef dit door aan de politie. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid in de wijk.

waaks (1) waaks (2) waaks (3) waaks (4) waaks (5) waaks (6) waaks (7) waaks (8) waaks (9) waaks (10)Marleen olde Heuvel vertelde over die actie

waaks (11) waaks (12)