Conferentie van het Rotary District Oost Nederland in Almelo

 Conferentie van het Rotary District Oost Nederland in Almelo, 18 maart 2017

Dit jaar bestaat de Rotaryclub Almelo 80 jaar en is Peter Weda, een van de leden van club Almelo de Gouverneur van het District Oost Nederland.

Daarom heeft club Almelo een conferentie georganiseerd met het onderwerp ZORG & Innovatie, met het doel om Rotarians en niet-Rotarians te informeren, te inspireren en te verbinden.

De conferentie is gehouden in het Theater Hotel en is door ruim 300 belangstellenden bezocht.

De heer Eleon de Haas, voorzitter van de Rotaryclub Almelo opende als gastheer de conferentie.

De missie van Rotary is samen de wereld een beetje beter maken door:

–          Het uitwisselen van kennis van verschillende beroepen,

–          Het versterken van vriendschap en vertrouwen tussen de leden,

–          Het bieden van perspectief voor de medemens op een betere wereld.

Het organiseren van een conferentie is daar een voorbeeld van.

De eerste spreker was de burgemeester van Almelo, Arjan Gerritsen.

De heer Gerritsen sprak over de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zorg verlenen gaat om mensen, zorg ontstaat in de relatie tussen mensen. Het doel is steeds om zolang mogelijk prettig en zelfstandig te kunnen wonen en leven.

Dr. Ingenieur Miriam Leusink, directeur van het wetenschappelijk bureau van het Roesinghe in Enschede sprak over wetenschappelijk onderzoek en de praktische toepassingen.

Zij presenteerde een zogenaamde soft-robot in de vorm van een broek die mensen kan helpen om te lopen. Een handschoen die mensen kan helpen om voorwerpen op te pakken. Er was zelfs een prothese waardoor mensen weer kunnen dansen.

Proffessor Miriam Vollenbroek, hoofd van het wetenschappelijk bureau van de ZGT, vertelde over zorg op afstand. Er zijn steeds meer mogelijkheden om bij mensen thuis deskundigheid van een zorgprofessional in te roepen. Mogelijkheden op het gebied van behandeling op afstand etc. mevrouw Vollenbroek bepleit een Vitaal Twente door op het gebied van zorg en technologie, samen te delen, samen te leren en samen te werken.

De heer Jurgen van Kreij, eigenaar van het bedrijf INNOVADIS, vertelde over de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen gaan. Het is nog geen 20 jaar geleden dat we geen behoefte hadden aan een mobiele telefoon. Nu is deze techniek niet meer weg te denken.

Jurgen bepleit de ontwikkeling van de slimme woning. In de auto-industrie is de slimme zelfrijdende auto al mogelijk. De woningbouw loopt achter. Het is mogelijk om tegen een relatief beperkt bedrag ongeveer €3.000,- je woning slim te maken. Met als resultaat dat het comfort van het wonen merkbaar betere wordt.

De Rotary-dokters gaven informatie over hun stichting waardoor ieder jaar ruim 50 dokters worden uitgezonden die geheel belangeloos 6 weken werkzaam zijn in landen zoals Ethiopië.

Professor Dennis Reidsma vertelde over de sociale robot die door middel van spel en leren invloed heeft op het gedrag van mensen en daardoor ook op de gezondheid.

Professor Hermie Hermens, vertelde over de Twentse Zorgacademie,  een initiatief van vele Twentse ondernemers, onderwijsinstituten en zorgorganisaties  om de technologische mogelijkheden van theorie naar de praktijk te brengen. Prof. Hermens voorspelt vanwege de ontwikkeling van het zogenaamde 5 G- net een zeer grote versnelling van de ontwikkeling en het gebruik van technologische toepassingen.

roteryclub (1) roteryclub (2) roteryclub (3) roteryclub (4) roteryclub (5) roteryclub (6) roteryclub (7) roteryclub (8) roteryclub (9) roteryclub (10) roteryclub (11) roteryclub (12) roteryclub (13) roteryclub (14) roteryclub (15) roteryclub (16) roteryclub (17) roteryclub (18) roteryclub (19) roteryclub (20) roteryclub (21)

Dick de Rijter van Dimotech verzorgde weer het geluid en beeld

roteryclub (22) roteryclub (23) roteryclub (24) roteryclub (25) roteryclub (26) roteryclub (27) roteryclub (28) roteryclub (29) roteryclub (30) roteryclub (31) roteryclub (32) roteryclub (33) roteryclub (34) roteryclub (35) roteryclub (36) roteryclub (37) roteryclub (38) roteryclub (39) roteryclub (40)