Sanitaire voorzieningen bij de muziekkoepel in het Beeklustpark

m_IMG_1429

De gemeente Almelo heeft onlangs medewerking verleend voor de uitbreiding van de sanitaire voorzieningen bij de muziekkoepel in het Beeklustpark. De activiteitengroep Beeklust is daar blij mee, maar daarmee is het nog niet gerealiseerd. Want de activiteitengroep moet zelf voor de financiën zorgen. De kosten worden geraamd op ongeveer € 46.000,– wat via crowdfunding bijeengebracht moet gaan worden. Daartoe zal een beroep worden gedaan op fondsen en op bedrijven, instellingen en particulieren voor een financiële bijdrage of een bijdrage in natura.  De activiteitengroep heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken en dat voor het seizoen 2018 over een adequate sanitaire voorziening kan worden beschikt.

Het Beeklustpark is een van de meest fraaie en aansprekende parken in Almelo. Tien jaar geleden is het park opnieuw ingedeeld en gerenoveerd, onder auspiciën van de Stichting Parkstad Almelo. Het park en de daarop aanwezige opstallen zijn eigendom van de gemeente Almelo. Tot die eigendommen behoort ook de fraaie muziekkoepel. Die muziekkoepel dateert uit het jaar 1985.

Voor de activiteiten in de muziekkoepel is de Stichting Activiteitengroep Beeklustpark verantwoordelijk. Met een subsidie van de Stichting Almelo Promotion en heel veel eigen inzet van vrijwilligers organiseert deze stichting elk jaar gedurende de zomerperiode tal van activiteiten in het park met gebruikmaking van de muziekkoepel. Bijna elke zondag is er in deze periode wel een activiteit op muzikaal en cultureel gebied. Ook andere organisaties hebben inmiddels het Beeklustpark met zijn muziekkoepel ontdekt. Recent is het park ook “ontdekt” door kerken. Zij zien het als een perfecte locatie voor kerkelijke vieringen.

Niet zelden kan de activiteitencommissie tijdens activiteiten tot wel 1000 bezoekers verwelkomen, waarvoor 800 stoelen beschikbaar zijn. De toegang is volledig gratis.

Voor de sanitaire voorziening wordt gemiddeld bij vijf activiteiten gedurende het seizoen een mobiele toiletwagen ingehuurd, omdat er in het park verder geen vaste toiletvoorziening aanwezig is.  Bij gebruik van de muziekkoepel ook door kerken, zal die behoefte en de noodzaak van een permanente voorziening nog groter worden. Afgezien van de kosten van huur van de toiletwagen vindt de activiteitencommissie het niet langer verantwoord om bij genoemde bezoekersaantallen niet over een vaste toiletvoorziening inclusief invalidentoilet te beschikken.

Een aantal personen (leden van het Shantykoor de Oostvaarders, dat gedurende het seizoen ook één of twee keer optreedt in de koepel en heel veel bezoekers trekt), heeft samen met de activiteitengroep, het plan opgepakt om de activiteitengroep te ondersteunen bij de realisatie van een vaste toiletvoorziening. Ook de gemeente Almelo werkt hieraan mee.

Het plan is inmiddels bouwtechnisch volledig uitgewerkt. De kosten worden geraamd op € 46.000,–. De inzet is om dit bedrag via crowdfunding en inbreng van zelfwerkzaamheid bij elkaar te brengen. Ter ondersteuning van de crowdfunding is een Comité van Aanbeveling samengesteld, bestaande uit:

–          De hr. Drs. R.J.M. van Broekhoven, directeur Soweco

–          De hr. Mr. G.H. de Haan, directeur Cogas

–          De hr. Drs. M. Knip, oud burgemeester en senator in de 1e Kamer

De wervingsactie is inmiddels in gang gezet. Het streven is erop gericht om aan het eind van het seizoen de middelen bijeen te hebben, zodat met ingang van het seizoen 2018 de voorziening gereed is. Ten behoeve van de actie is een zgn. Bidbook samengesteld met alle informatie over het project en de actie.