Voorlichting Levenstestament

  Voorlichting Levenstestament

Stel dat u door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen.

Wie maakt dan uw financiële of medische keuzes? Legt u dit in handen van familie of laat u het over

aan uw arts? In een levenstestament kunt u uw wensen vastleggen en iemand aanwijzen die uw belangen

behartigt. Het levenstestament is een wilsverklaring. Het werkt, in tegenstelling tot een gewoon testament,

voor situaties tijdens uw leven.

 

Vindt u het belangrijk dat deze zaken goed geregeld worden en wilt u hier meer informatie over? Kom dan

naar de voorlichting   Notaris Egbert Willems praat u deze middag bij over het levenstestament.

voorlichting (1) voorlichting (2) voorlichting (3) voorlichting (4) voorlichting (5)