Samenloop voor Hoop

Op dinsdag 11 april is in The Shamrock in Almelo een informatie/inspiratieavond gehouden voor de ingeschreven teams en geïnteresseerden in de SamenLoop voor Hoop. Deze Samenloop voor op 10 en 11 juni voor het eerst in Almelo gehouden op het terrein van AVC Heracles en is een 24 uurs wandelevenement in estafette vorm. Het is de bedoeling om met een team van zo’n 10 a 15 deelnemers de 24 uur met elkaar te lopen en geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 24 uur, omdat kanker ook dag en nacht door gaat.

Tijdens de bijeenkomst werd door Frida Wessels, hoofd van de commissie teamwerving, uitgelegd wat de SamenLoop precies is en wat teams allemaal kunnen doen om geld in te zamelen. Zo kan een team zoveel mogelijk zgn. kaarsenzakken verkopen. Deze zakken kunnen worden gepersonaliseerd met in gedachten iemand die we moeten missen door de ziekte. Tijdens de nacht lopen de deelnemers dan tussen de zakken met kaarsen door.

Verder kunnen teams werkelijke alle acties uitvoeren die ze zelf maar bedenken om geld in te zamelen, zoals bijv. het organiseren van een etentje voor vrienden en daar dan 10 euro voor laten betalen. Dat geld gaat dan naar KWF. Ook het bakken van cup cakes is een veel gehoorde actie.

Bijzonder was dat op deze avond ook Dennis Wilt aanwezig was. Hij steunt het Almelose initiatief van harte en heeft kort aangegeven wat zijn motivatie daarvoor is en heeft alle Almeloërs opgeroepen om deel te nemen aan dit mooie evenement ten behoeve van het goede doel.

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/overijssel/almelo/

https://www.facebook.com/slvh.almelo/

samenloop (1) samenloop (2) samenloop (3)

er was een zeer grote opkomst

samenloop (4) samenloop (5) samenloop (6) samenloop (7) samenloop (8) samenloop (9) samenloop (10) samenloop (11) samenloop (12) samenloop (13) samenloop (14) samenloop (15)Dennis Wilt, de RTL4 weerman