Vandaag kwam de ‘Herdoop” van de praam.

Vandaag kwam de ‘Herdoop” van de praam.

De boot heet nu : “Pream”  en werd herdoopt in “Stad Almelo II “, dit naar een boot (Stad Almelo) die hier 100 jaar geleden voer.

15.15 kort optreden shantykoor (i.o. met de Oostvaarders), toespraakje secretaris Stichting Almelose platbodems,

Doop door Wethouder Christien van Wijk  kort toespraakje , krijgt zgn. “putsemmer ” met kanaalwater aangereikt, dat ze over de boot met de naamplaten gooit.

Optreden shantykoor, iedereen krijgt een glaasje.

Miel Westenberg, secr. Stichting Almelose Platbodems.

De bedoeling van de praam is , om aandacht te vestigen op de geschiedenis van de  in 1953 gedempte  binnenhaven van  Almelo. Met de praam hoopt de Stichting iets van de bedrijvigheid op het water terug te brengen en het belang van  de vroegere binnenscheepvaart voor Almelo te benadrukken. Met behulp van een enthousiaste groep vrijwilligers wordt in de zomermaanden de mogelijkheid geboden voor alle geïnteresseerden, van scholieren en inwoners van Almelo tot toeristen, op woensdagmiddag of vrijdagmiddag  met de ‘praam’ mee te varen.

De ‘doopplechtigheid ‘zelf  zal muzikaal ondersteund werdt door shantykoor  “de Oostvaarders”, hetgeen de ‘doop’ extra feestelijk zal maken.

Informatie over de ‘praam’zelf : www.stichtingalmeloseplatbodems.nl

de pream (1) de pream (2) de pream (3) de pream (4) de pream (5) de pream (6) de pream (7) de pream (8) de pream (9) de pream (10) de pream (11) de pream (12) de pream (13) de pream (14) de pream (15) de pream (16) de pream (17) de pream (18) de pream (19) de pream (20) de pream (21) de pream (22) de pream (23) de pream (24) de pream (25) de pream (26) de pream (27) de pream (29)