Almeloose Veteranenavond

Almeloose Veteranenavond

Op 6 juli 2017 hebben ruim 160 Almeloose veteranen, inclusief partners gehoor gegeven aan de uitnodiging van de gemeente Almelo om aanwezig te zijn op de speciaal voor de veteranen georganiseerde veteranenavond in Preston Palace.

Voor de 7e keer werd deze bijeenkomst georganiseerd en de opkomst van veteranen was opnieuw meer dan de editie in 2016. Deze avond georganiseerd door de gemeente, in nauw overleg met het Veteranen Comité Almelo, kende een hoog gehalte aan jonge veteranen, waardoor een goede mix ontstond van Almeloërs die zich wereldwijd ingezet hebben in dienst van de vrede. De veteranen die gediend hebben in landen zoals Nieuw Guinea, Nederlands Indië, maar ook recentelijke missies zoals o.a. Libanon, Joegoslavië, Kosovo, Kirgizië, Afghanistan en Mali werden door burgemeester Andre Gerritsen toegesproken. Hij bracht namens de Almeloose gemeenschap de waardering en erkenning over en dankte een ieder voor zijn of haar inzet, soms onder moeilijke omstandigheden ver van huis.

De burgemeester gaf aan dat deze avond met name bedoeld was om te waarderen en respect te tonen, maar zeer zeker ook om met elkaar ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten. Onder het genot van een heuse heerlijke “Blauwe hap” en een drankje werden verhalen uitgewisseld, werden handen gedrukt omdat men elkaar weer herkende van “toen die tijd”. Het werd enorm gewaardeerd dat de burgemeester met velen een persoonlijk woordje wisselde. De tijd vloog voorbij, maar veel afspraken werden onderling gemaakt en ontmoeten kan en blijft gelukkig ook mogelijk buiten de jaarlijkse plaatselijke veteranendag. Elke tweede dinsdag van de maand komen veteranen bijeen in het Veteranen café

’t Hookhoes. Veteranen en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

veteranen (17)

veteranen (1)

Iedereen kreeg een Anjer op

veteranen (2) veteranen (3) veteranen (4) veteranen (5) veteranen (6) veteranen (7) veteranen (8) veteranen (9) veteranen (10) veteranen (11) veteranen (12) veteranen (13) veteranen (14) veteranen (15) veteranen (16) veteranen (18) veteranen (19) veteranen (20) veteranen (21) veteranen (22) veteranen (23) veteranen (24) veteranen (26) veteranen (27) veteranen (28) veteranen (29) veteranen (30) veteranen (31) veteranen (32) veteranen (33) veteranen (34) veteranen (35) veteranen (36) veteranen (37) veteranen (38) veteranen (39) veteranen (40)