Preston allerlei feestelijkheden

Volgens de flyer is het  eigenlijk bedoeld voor inwoners van Almelo, maar ieder die belangstelling heeft is welkom.

OP het tijdstip van de reis zijn er in Preston allerlei feestelijkheden en is  de burgemeester van Almelo ook aanwezig

met een delegatie. Echt de moeite waard en de bus onderneming “Effeweg” heeft er iets bijzonders van gemaakt.

Dit is vers van de pers en staat waarschijnlijk nog niet op de website. Op uw verzoek wordt u een uitvoerige reis-

beschrijving toegezonden.

Stichting Preston- Comité JUB.reis