Doepark de Hagen komt er nu echt!

Doepark de Hagen komt er nu echt!

Op woensdag 14 februari om 11.00 uur is de officiële aftrap van de aanleg van het Doepark. Wethouder Javier Cornelissen van duurzaamheid en milieu zal samen met projectleider Heleen Eshuis de eerste zaadbommen uitstrooien. En in het voorjaar zal er een bloemenzee verschijnen met klaprozen, dagkoekoeksbloemen, korenbloemen en goudsbloemen. Naast bloemen komt er een waterspeeltuin, een buurtmoestuin, een educatief pad, een beweeg- en beleeftuin en een duurzaam paviljoen in Doepark de Hagen.

Na vele jaren van onduidelijkheid en tegenslagen, wordt er nu toch gestart met de aanleg van het Doepark. Een professioneel bedrijf zal het grote werk doen, daarnaast zullen vrijwilligers, leerlingen van het Groene Lyceum van AOC Oost, leerlingen van ROC van Twente en buurtbewoners helpen bij de aanleg van het Doepark.

Het park zal organisch groeien, het zal dus stap voor stap worden aangelegd. Als eerste wordt er gestart met de aanleg van de waterspeeltuin en de hoofdstructuur-paden. Langs deze paden komt nieuwe verlichting met daarin sensoren, dat wil zeggen dat de verlichting aan gaat als er activiteit op de paden is en meebeweegt met de passanten. Het innovatieve lichtconcept is ontworpen door studenten van de Universiteit Twente en Saxion. Het maakt deel uit van het project Light Challenge. De studenten hebben de verlichting gemaakt in opdracht van de gemeente Almelo.

Doel van het Doepark is om meer biodiversiteit in het Hagenpark te krijgen, een ontmoetingsplek te creëren voor Almeloërs en om mensen in contact te brengen met de natuur en te inspireren tot een duurzaam leven. Het wordt een park voor jong en oud, een plek vol inspiratie en rijk aan natuur. Het park wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Almelo, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

Fotograaf Roel Immink

Ja hoor vast in het gras en maar drukken

Zaad ballen waren wel echt klein