Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen, ondersteund door een landelijk bureau. De werkwijze is eenvoudig, snel en niet bureaucratisch. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners kunnen een zelfstandig fonds oprichten. Gemeenten met minder dan 100.000 inwoners kunnen zich aansluiten bij een provinciaal fonds.

Almelo heeft al een eigen regeling voor de minima. Het jeugd fonds kan daarop een goede aanvulling – of zelfs vervanging – zijn: zij nemen u het werk uit handen en kunnen dankzij de publiek-private samenwerking meer kinderen en jongeren helpen, ook als ze niet onder minimaregelingen vallen. Bovendien kunnen ze dankzij hun expertise en ervaring maatwerk leveren.Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen wordt de contributie / het lesgeld betaald door de Jeugdfondsen in bepaalde gevallen ook de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen! Nieuwe voorzitter is de heer f.Shoondermark in Almelo. Hij volgt oud-wethouder van Almelo de heer Anthon Sjoers op.