Koninklijke onderscheiding en Erepenning voor de heer J. Kamst

Koninklijke onderscheiding en Erepenning voor de heer J. Kamst

De heer J. Kamst, directeur van woningstichting St. Joseph in Almelo, gaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 mei a.s. STJA verlaten.

Ter gelegenheid hiervan werd er woensdagmiddag een afscheidsreceptie georganiseerd.

Tijdens deze afscheidsreceptie werd de heer J. Kamst door de burgemeester van Almelo

A.J. Gerritsen, Koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tevens kreeg de heer Kamst uit handen van de burgemeester, de door de gemeenteraad van Almelo toegekende “Erepenning in goud van de gemeente Almelo”

Fotoreportage Roel Immink