Lintjesregen in Almelo

Bayram Arslan kwam op voor mensen die anders onvoldoende worden gehoord. Door voorlichting te geven, probeerde hij te voorkomen dat ouderen in zee gingen met onbetrouwbare zorgaanbieders. Hij hielp met het invullen van formulieren. In al die jaren heeft hij zo heel wat mensen uit de financiële en uit de zorgproblemen geholpen. Hij begreep het gevoel van verdriet en eenzaamheid van de oudere  gastarbeiders in een ver land die niet meer terug kunnen keren naar de plek waar ze zijn opgegroeid, behalve om hun laatste reis te maken om er te worden begraven.

Dames en heren, vanwege de grote verdiensten van Bayram Arslan op het terrein van de culturele integratie, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander besloten hem te benoemen tot Lid in de Orde  van Oranje Nassau.

Bep van Apeldoorn. al 50 jaar maatschappelijk actief en wordt zeer gewaardeerd om uw inbreng die altijd positief is. U bent 1e scriba van de Oecumenische Gemeente de Bleek, lid van de Raad van Advies van De Wonne, vrijwilliger bij De Zonnebloem, u was 10 jaar voorzitter van de Vrijzinnig Godsdienstigen en jaren lang actief in de volleybalwereld, als bestuurder en als trainer/coach. En dat is nog maar een  kleine greep uit uw vele onbaatzuchtige werkzaamheden ten behoeve van de samenleving.

Als voorzitter van de Vrijzinnig Godsdienstigen vervulde u altijd de rol van verbinder en bemiddelaar, met name in de bloedgroependiscussie. Na afloop van uw termijn als voorzitter kon uw jarenlange bestuurlijke ervaring, uw probleemoplossend vermogen en uw positieve instelling niet worden gemist, en werd u dus gevraagd als scriba van de Bleekkerk. U bent iemand die wil door ontwikkelen en veranderen. Steeds op zoek naar eigentijdse belevingen van het geloof en ruimte biedend aan het experiment en nieuwe ontwikkelingen. U toont zich een deskundig en betrouwbaar gesprekspartner en komt altijd met aanscherpingen en ideeën. Bescheiden als u bent, zal u zich daar echter nooit op laten voorstaan. Beste meneer Van Apeldoorn, gezien uw jarenlange inzet voor vele maatschappelijke verenigingen, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

John BonthuisDe kerstboom in de Stadsvijver bij restaurant Kreta. De sfeerverlichting in de binnenstad. Het beachvolleybaltoernooi op het Centrum. Wat hebben die met elkaar gemeen? Ze kosten alle drie geld. En daarvoor heb je iemand nodig die op de centjes let. En die het liefst ook nog allerlei andere hand en spandiensten verricht. Dames en heren, jongens en meisjes: dat is John Bonthuis. Inmiddels zo’n beetje het langst zittende bestuurslid van alle ondernemersverenigingen die wij in de binnenstad hebben gehad en Almeloër in hart en nieren.

Mensen die het kunnen weten, noemen u een uiterst betrouwbaar en integer persoon, die zeer bevlogen was en nog steeds is als het gaat om de ontwikkelingen in de binnenstad. Met als doel: tevreden ondernemers en tevreden klanten. Een gepassioneerd mens op wie je altijd een beroep kunt doen, een zeer aimabele man en een uitstekend penningmeester. Het is dan ook met veel plezier dat ik mag melden dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan van DaelAfgelopen weekeinde heb ik genoten van het jubileumconcert in de Grote Kerk van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor en het Almelo’s Mannenkoor, die allebei 100 jaar bestaan. Hechte vriendenclubs, die de sterren van de hemel zingen. Er gaan heel veel uren vrijwilligerswerk zitten in het organiseren van zo’n groot concert, en één van de vrijwilligers is al vanaf 1979 secretaris of bestuurslid van het Almelo’s Mannenkoor: Jan van Dael.   Ook bij het 75-jarig bestaan was hij de drijvende kracht achter het jubileumboek waarin je al kon lezen over de rijke geschiedenis van het koor, met optredens in stad en ommeland, nationaal en internationaal. U was al die tijd medeverantwoordelijk voor de contacten met zusterkoren in binnen- en buitenland, de organisatie van optredens en koorreizen en voerde de functie van secretaris voorbeeldig en consciëntieus uit. Gedurende de lange tijd dat u lid bent, heeft u zich voor de volle honderd procent gegeven aan het koor. U was onder andere betrokken bij de aankoop, de inrichting , het onderhoud en later ook weer bij de verkoop van het AMK-gebouw. U kunt met recht een belangrijke maatschappelijke steunpilaar binnen het koor worden  genoemd.  Daarom ben ik blij u te kunnen melden dat Zijne Majesteit Koning-Willem Alexander u heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Anneke Haitjema, beter bekend als mevrouw Haitjema, of juf Haitjema, want u heeft heel veel kinderen in Aadorp bij u in de klas gehad als schooljuffrouw op de basisschool. Daarbij ging u verder dan wat normaal verwacht kan worden van een leerkracht. Er zijn meerdere verhalen over leerlingen waar u extra aandacht aan besteedde door ze gratis bijles te geven, waardoor ze toch geen jaar over hoefden te doen. Door met een jongen met dyslexie maandenlang tussen de middag oefeningen te doen om hem zo te helpen beter om te gaan met zijn leerhandicap. Ouders zijn nu nog dankbaar dat er zo’n goede leerkracht was met inzicht en inzet voor haar leerlingen.

Mevrouw Haitjema, u wilt iets goeds doen voor uw medemens, en daar zat er bij u al heel vroeg in. Namelijk vanaf uw twaalfde, toen u in de krant las over de zieke mevrouw Schoppert die al sinds haar vroege jeugd verlamd in een bed lag in Eugeria. U begon toen die mevrouw wekelijks te bezoeken en u bleef dat doen tot haar overlijden tientallen jaren later. Op uw twaalfde begon u dus als mantelzorger en vrijwilliger en dat bent u altijd blijven doen. U staat oudere en hulpbehoevende, vaak alleenstaande mensen bij door ze naar het ziekenhuis te begeleiden, boodschappen te doen, de administratie en de was te doen. Op zon- en feestdagen nodigt u alleenstaanden en eenzamen uit, zodat ze niet alleen hoeven te zijn en voor al die mensen bent u telkens weer een lichtpuntje. Dat doet u op uw eigen, bescheiden manier. Beste mevrouw Haitjema, gezien de lange tijd dat u mantelzorger en vrijwilliger bent geweest, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bianca Stokkingreef reist al jaren stad en land af om haar vrijwilligerswerk te doen onder andere op het gebied van sport maar vooral voor het geven van informatie en voorlichting met als voornaamste doel dat ook andere mensen die blind of slechtziend zijn kunnen reizen waarheen ze maar willen. Onder andere door trainingen te geven aan chauffeurs in het openbaar vervoer over toegankelijkheid. Belangrijk onderdeel in die training is de bejegening van mensen met een visuele beperking door chauffeurs. De training werd gegeven door vrijwilligers van de stichting Zet die de chauffeurs meenamen in hun eigen leef- en reiswereld. U stak met kop en schouders boven de vrijwilligers uit, volgens de mensen van die stichting, vanwege uw gave om anderen op een vlotte en humoristische manier mee te nemen in de praktijkdelen van de training. Met lef nam u de cursisten op sleeptouw om hen te laten zien wat u meemaakt op reis. Vaak werd er nog lang nagepraat na zo’n training. Ook bij een gastcollege op de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer maakte u een enorme indruk, vooral vanwege uw power en uw humor. Als ambassadeur van KNGF geleidehond bent u trouwens ook van grote waarde geweest. Met uw eigen geleidehond reist u als ambassadeur rond om de acceptatie en bekendheid van de geleidehonden te vergroten. Op beurzen, evenementen, op scholen en bij serviceclubs geeft u op een zeer enthousiaste manier voorlichting. Uw verhaal laat altijd een blijvende indruk achter en zo maakt u de maatschappij begripvoller voor het belangrijke werk van geleidehonden. Het is om die reden, beste mevrouw Stokkingreef, dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

. Geachte mevrouw Ubels, beste Corrie, ja, dit gaat over u. Tante Corrie, zoals u vroeger werd genoemd door de gasten van pension Ubels in de Adastraat. Als er een beroep werd gedaan op uw gastvrijheid en er geen kamers meer vrij waren, wist u samen met uw man toch altijd opvang te regelen. Een zeer warm en betrokken persoon voor al uw gasten, met een innemende glimlach en voor iedereen toegankelijk. U plaatste zich altijd in de schoenen van de ander die hulp nodig had. Het maakte u niet uit wie je was of wat je deed.  Uw stelling was: als die ander hulp nodig heeft, hoe kan ik hem dan weigeren? U kwam wel altijd handen tekort, maar redde het om het uiteindelijk iedereen naar hun zin te maken. Aan de bar, in de eetzaal en in de keuken was u altijd bezig met mensen. Als er jonge kinderen waren, nam u door uw warmte en vriendelijkheid het gevoel van ontheemd zijn bij hen weg. U wist ze altijd te verwennen door ze te trakteren op een ijsje of met extra beleg en boter op hun boterhammen. Door uw aanwezigheid en om dienstbaar te zijn. Door uw openheid en humor was u een steunpunt voor velen. Met een groot organisatorisch vermogen, met inventiviteit, en schijnbaar onvermoeibaar.   Iemand zei: Niemand is onmisbaar, behalve Corrie. Daarom, beste mevrouw Ubels, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Willy Pigge. Ook van u is het ondoenlijk om al uw functies en vrijwilligersklussen op te noemen. Daarom volsta ik met een kleine greep daaruit. Waaronder het voorzitterschap van niet één maar twee ondernemersverenigingen. Eén in Vroomshoop, waar u tot uw pensionering directeur was van De Groot Groep, en de Industriële Kring Vroomshoop weer tot bloei bracht en één in uw woonplaats Bornerbroek, waar u oprichter en voorzitter was van ondernemersvereniging De Doorbraak, met nota bene 110 aangesloten bedrijven. Als inspirerende voorzitter zag en ziet u het belang van het verenigen van mensen met dezelfde doelstellingen. U wist precies hoe u uw leden in staat kon stellen optimaal te functioneren met hun eigen bedrijven. Ook zorgde u ervoor dat beide verenigingen waardige gesprekspartners van de gemeenten Twenterand en Almelo zijn. Mede door uw inzet en betrokkenheid hebben de groei en bloei van Vroomshoop en Den Ham verder gestalte kunnen krijgen. Dat kon ook tot stand komen door uw vastberadenheid en doorzettingsvermogen, gekoppeld aan uw innovatief strategisch inzicht. U bent een ondernemer in hart en nieren. Nuchter en met hart voor de mensen in het bedrijf. U zag de waarde van een bedrijf niet alleen in stenen, maar had juist oog voor de mens. Investeren in mensen, dat deed u al voordat Social Return On Investment bestond. Ondanks al uw drukke werkzaamheden deed u wel altijd uw best om op tijd thuis te komen. Voorlezen bij uw kinderen voor het naar bed gaan, was een vast ritueel.  Geachte heer Pigge, door de wijze waarop u zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen, heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander besloten u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De bloemen en de lintjes liggen klaar

Mensen wilt u gaan staan de genomineerden komen er aan

 

Bayram Arslan

Bep van Apeldoorn

John Bonthuis Jan van Dael

Anneke Haitjema Bianca Stokkingreef

Willy Pigge mevrouw Ubels

Het Wilhelmus werd gezongen

De oranjebitter en de juderange komt binnen

En de trap foto