Ledenvergadering VVD bij Nielz

Ledenvergadering VVD bij Nielz

VVD fractievoorzitter Jemy Pauwels en VVD wethouder Arjen Maathuis leggen aan kritische leden en belangstellenden het coalitieakkoord uit, samengesteld door CDA, VVD, LAS en de Christen Unie.

Na intensief debat onderschrijven de leden de uitkomst van het akkoord en wenst iedereen zowel de wethouder als de fractie veel succes.