Infomarkt bond voor ouderen

Infomarkt bond voor ouderen

Zaterdag werd de jaarlijkse informatiemarkt van stichting Collectief Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen gehouden op de Koornmarkt in Almelo.

Het doel van deze markt is om senioren te informeren over diverse zaken, welke relevant zijn rondom gezondheidszorg, wonen, vervoer, welzijn, veiligheid, vrijetijdsbesteding en andere terreinen. Bijna alle organisaties en bedrijven, die van belang zijn voor de doelgroep, zijn aanwezig.

Shantykoor “de Oostvaarders” traden meerdere keren op en er was ook nog een gratis kopje koffie voor de bezoekers

Fotoreportage Twentsefotosite.nl

Kom eens gezellig langs