Uitreiking eerste oranje verpakkingencontainer

Uitreiking eerste oranje verpakkingencontainer

 De familie Cooiman aan de laan van Indie was de gelukkige. Als eerste kregen ze de oranje afvalcontainer overhandigd door wethouder Eugene van Mierlo.

De gemeente Almelo maakt het haar inwoners graag gemakkelijk. Ook als het gaat om afval scheiden. Daarom krijgen inwoners van Almelo vanaf september een oranje verpakkingencontainer. In deze container kunnen inwoners verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) kwijt.

Keuzevrijheid

De verpakkingencontainer is de vierde container voor de inwoners van Almelo. De verpakkingencontainer is niet verplicht. 92% van de inwoners heeft ervoor gekozen de verpakkingencontainer te ontvangen. De overige inwoners blijven hun verpakkingenafval zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de buurt.

Inwoners konden er ook voor kiezen om de papier en/of restafval container in te leveren of om te ruilen naar een ander formaat. Restafval en papier wordt door de inwoner dan zelf weggebracht naar een ondergrondse container op een milieuplein. Slechts een heel beperkt aantal inwoners van Almelo kozen voor het omruilen of inleveren van een van de containers.

Samen aan de bak!

De inwoners van Almelo scheiden afval steeds beter. Toch bevat het restafval uit Almelo nog veel waardevolle grondstoffen als gft, papier en verpakkingen. Het invoeren van de verpakkingencontainer vergemakkelijkt het afval scheiden en draagt bij aan de ambitie om in 2030 te komen tot maximaal 50 kg restafval per inwoner in Twente.

Fotoreportage Twentsefotosite.nl